Znižovanie emisií plynov kľukovej skrine spaľovacích motorov

Zníženie emisií zo spaľovacích motorov s vnútorným spaľovaním je kľúčovou súčasťou ochrany životného prostredia. Väčšina pozornosti sa doteraz sústredila na spaliny. Ďalšie zníženie emisií by sa však nielen mohlo, ale aj malo, dosiahnuť v oblasti plynov kľukovej skrine.

Crankcase gas emission abatement 640x360

Separácia oleja a pevných častíc

Separačný systém PureVent predstavuje úplne nový prístup k čisteniu plynov kľukovej skrine spaľovacích motorov. PureVent vyvinutý na použitie u dieselových agregátov a v elektrocentrálniach na lodiach používa na odstránenie olejovej hmly a pevných častíc z plynov vychádzajúcich z kľukovej skrine spaľovacieho motora vysokorýchlostnú odstredivú separáciu. Zachytený olej sa môže recirkulovať a spracovať ako mazivo.

Účinnosť čistenia dosahuje až 99,9 % pri kapacite 40 m3 / ha až 98,5 % pri kapacite 150 m3 / h. Týmto stabilne vysokým hodnotám sa nemôže vyrovnať žiadna iná technológia. Tradičné cyklónové odlučovače, lapače vzduchu a filtre neposkytujú natoľko stabilne vysokú účinnosť čistenia medzi intervalmi údržby.