Znižovanie emisií

Ako globálne, tak aj lokálne predpisy upravujúce emisie spalín zo spaľovacích motorov, sú v posledných rokoch výrazne sprísnené. Na elektrárne sa okrem iného vzťahujú predpisy obmedzujúce emisie oxidov dusíka (NOx), oxidov síry (SOx) a pevných častíc.

Emission abatement 640x360

Splnenie požiadaviek na emisie

Niektoré emisie je možné znížiť upravením spaľovacieho motora. Tvorbu NOx môžete obmedziť optimalizáciou spaľovania. Iné emisie sa však obmedzujú ťažko.

Napríklad emisie SOx sú priamym dôsledkom obsahu síry v palive. Ak nie je možné spaľovať palivo s nízkym obsahom síry, je jediným riešením regulácie emisií SOx použitím mokrej vypierky, napríklad Alfa Laval PureSOx.

Optimalizáciou spaľovania nemožno odstrániť ani všetky emisie pevných častíc. Medzi oblasti, kde by malo dôjsť k zlepšeniu, patria napríklad emisie plynov kľukovej skrine. Systém PureVent predstavuje úplne nový prístup k čisteniu emisií plynov kľukovej skrine vo výkonných zariadeniach s účinnosťou čistenia až 99,9 %.