Výroba pitnej vody odparovaním

Viac ako 90% vody na zemi tvorí voda morská. Avšak kvôli soli a nečistotám, ktoré obsahuje, nie je pre väčšinu účelov vhodná. Spoločnosť Alfa Laval ponúka nákladovo efektívne odsoľovacie jednotky na premenu morskej vody na čistú pitnú vodu s nízkym obsahom nerozpustených pevných látok.

desalination 640x360

Unikátne riešenie 3 v 1

Generátor pitnej vody AQUA Blue

využíva oproti iným generátorom pitnej vody na čerpanie len polovicu energie a vyžaduje len polovičné množstvo morskej vody. Destilácia prebieha v jednom zväzku dosiek, ktorý sa skladá z jedného typu titánovej dosky. V generátora AQUA Blue sa priekopnícka technológia dosiek AQUA doplnila o množstvo vylepšení pre jednoduchú inštaláciu a prevádzku. Jednotka má nižšie nároky na údržbu a posunutím zväzku dosiek získate prístup k vnútornej časti bez nutnosti ďalšieho servisného priestoru.

Veľkoobjemová výroba pitnej vody

Generátor pitnej vody AQUA Blue využíva oproti iným generátorom pitnej vody len polovicu energie na čerpanie a vyžaduje len polovičné množstvo morskej vody. Destilácia prebieha v jednom zväzku dosiek, ktorý sa skladá z jedného typu titánovej dosky. V generátore AQUA Blue sa priekopnícka technológia dosiek AQUA doplnila o množstvo vylepšení pre jednoduchú inštaláciu a prevádzku. Jednotka má nižšie nároky na údržbu a posunutím zväzku dosiek získate prístup k vnútornej časti bez nutnosti ďalšieho servisného priestoru.

Veľkoobjemová výroba pitnej vody

Generátor pitnej vody MEP Alfa Laval môže vyrobiť veľké množstvo vysoko kvalitnej pitnej vody ako na použitie v domácnostiach, tak aj na technické účely. MEP využíva ako zdroj tepla odpadové teplo zo spaľovacích motorov alebo paru a pomocou doskových výmenníkov s titánovými doskami, ktoré sú súčasťou komôr výparníka / kondenzátora, destiluje morskú vodu. Každá jednotka MEP je individuálne prispôsobená konkrétnym požiadavkám s využitím prvotriednych materiálov, ktoré spoločne s optimálnym prevádzkovým nastavením zaručujú maximálnu spoľahlivosť, minimálne prestoje a dlhú životnosť s minimálnymi nákladmi.