Výroba pitnej vody

Generátory pitnej vody Alfa Laval produkují vysoce kvalitní pitnou vodu vhodnou k technologickým účelům. Jedná se o zařízení, které destiluje ve vakuu alternativním způsobem.

Freshwater generation

Pokrok v oblasti výroby pitnej vody

Spoločnosť Alfa Laval stála pri zrode kompaktnej a nákladovo priaznivej výroby pitnej vody vyrábanej z morskej vody. Pred 50 rokmi sme na trh uviedli generátory pitnej vody s dvojdoskovou technológiou. Tieto generátory boli nielen menšie ako zariadenie, ktoré na výrobu používali rúrkové výmenníky, ale boli tiež menej citlivé na usadzovanie vodného kameňa.

Viacúčelový koncept sme ďalej vyvinuli tak, že destilácia vo vákuu je dnes možná s použitím jednej dosky. Náš revolučný generátor pitnej vody Alfa Laval AQUA Blue s vákuom v súbore dosiek obsahuje titánové dosky "tri v jednom" na odparovanie, separáciu a kondenzáciu.

Príležitosti v energetike

Hlavnou výhodou doskovej technológie "tri v jednom" AQUA Blue je o polovicu nižšia požiadavka na morskú vodu. Toto riešenie umožňuje použitie menších profilov rúrok a slabších čerpadiel - teda nižšiu počiatočnú investíciu, jednoduchšiu inštaláciu a nižšiu spotrebu elektrickej energie. Výsledkom sú potom nižšie emisie CO2. Energetická hospodárnosť sa však netýka len generátorov AQUA Blue.

Ak potrebujete spracovať veľké množstvo vody, naše odsoľovacie zariadenie MEP (viacúčelový doskový výparník) spotrebuje vďaka optimálnemu nastavenie čerpadla a elektomotorom s frekvenčným ovládaním 1,3 - 3,0 kWh / m3.