Úprava paliva - čistenie vykurovacieho oleja

Úpravou palív sa rozumie čistenie vykurovacieho oleja pomocou systému na splnenie požiadaviek na čistotu, tlak, teplotu, viskozitu a prietokovú rýchlosť, ktoré sú dané výrobcami spaľovacích motorov. Tieto parametre sú mimoriadne dôležité pre účinné spaľovanie paliva spaľovacím motorom a teda pre vyššiu energetickú účinnosť a zníženie emisií.

Engine Fuel Conditionning Alfa Laval

Pre všetky potreby úpravy paliva máme jedno riešenie

Systém úpravy paliva typu FCM One rieši komplexné otázky bezpečnosti a výkonu, ktoré sú spojené s dnešnou pestrou ponukou palív. Kombinuje silné stránky pôvodného modulu pre úpravu paliva od spoločnosti Alfa Laval a úplne novú úroveň flexibility. Jednotka FCM One je výnimočná integráciou všetkých funkcií do jedného modulu s jedným ovládačom. Systém ponúka nielen kvalitné komponenty, ale aj ďalšie funkčné vylepšenia na zníženie spotreby elektrickej energie.Je tak základom pre vytvorenie flexibilného a účinného systému úpravy a vedenia paliva.