Filtrácia palív

Spoločnosť Alfa Laval ponúka široký rad automatických palivových filtrov pre spoľahlivú ochranu spaľovacích motorov a zníženie nákladov na prevádzku zariadenia. Automatické plnoprietokové palivové filtre Alfa Laval umožňujú vďaka svojim kompaktným rozmerom flexibilnú inštaláciu s minimálnymi nárokmi na zastavaný priestor.

Fuel filtration 640x360

Účinná filtrácia s nízkymi nákladmi na údržbu

Automatické plnoprietokové palivové filtre Alfa Laval sú vysoko účinné filtračné jednotky s kompaktnými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Priebežné spätné preplachovanie zamedzuje usádzaniu zachytených pevných častíc na povrchu filtra a predlžuje tak servisné intervaly a súčasne znižuje nároky na údržbu. Okrem toho umožňuje vypustenie kalu odtokovou komorou s minimálnymi stratami oleja.