Úprava odpadovej vody znečistenej olejom

Hlavným problémom pre životné prostredie je v energetickom priemysle odpadová voda z elektrární, ktorá obsahuje olej. Bez ohľadu na zdroj sa musí takto kontaminovaná voda vyčistiť, aby sa množstvo oleja znížilo na úroveň spĺňajúcu zákonné požiadavky na vypustenie bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Oily water waste treatment 640x360

Čistenie vody účinným odstreďovaním

Pure Bilge od spoločnosti Alfa Laval je účinný a nákladovo efektívny systém čistenia odpadovej vody. Vysokorýchlostnou odstredivou separáciou sa zníži obsah oleja vo vode na menej ako 5 ppm. Pracuje v plne automatickej, jednostupňovej prevádzke aj pri spracovaní obtiažnych emulzií. PureBilge má modulárnu konštrukciu a nevyžaduje veľké zadržiavacie nádrže, takže ušetríte veľa miesta. Okrem toho je určený na prácu bez chemických látok a má nízke nároky na údržbu, najmä oproti riešeniam s filtrami a odlučovačmi vody.