Rekuperácia odpadového paliva

Odpadový olej je zmes vykurovacieho oleja, vody a rozpustených pevných látok. PureDry je jediným riešením na separáciu týchto troch častí, ktorú vykonáva tak účinne, že sa získaný vykurovací olej môže znovu použiť ako palivo.

Waste fuel recovery 640x360

Palivo získané z odpadového oleja

Pure Dry je kompaktný a vysoko účinný separačný systém určený na spracovanie odpadového oleja. Ak sa v elektrárňach oddelí odpadový vykurovací olej od odpadového mazacieho oleja, môže sa získať kvalitné palivo pre dieselové agregáty alebo kotly.
Prevádzkovatelia elektrární môžu vďaka zariadeniu PureDry, ktoré obnoví veľké množstvo paliva, dosiahnuť výrazne vyššie príjmy. Okrem toho zariadenie eliminuje olejnatý odpad na likvidáciu, pretože ho redukuje na suchú a pevnú hmotu. V niektorých prípadoch potom úspory nákladov na likvidáciu dokonca presiahnu cenu ušetreného paliva.
Systém má jednoduchú inštaláciu na požadované miesto a má spoľahlivú konštrukciu iba s dvoma hlavnými pohyblivými časťami: vonkajším plášťom bubna a špirálovou vložku.