Spracovanie olejnatého odpadu

Olejnatý odpad v elektrárňach obsahuje odpadový olej z palív a mazív, ale aj olejnatú vodu, ktorá je zvyčajne znečistená tiež chemikáliami a ďalšími nežiaducimi časticami. Separáciou vody, oleja a pevných látok sa chráni životné prostredie a môže sa tak znovu získať uniknuté palivo.

Oily waste treatment 640x360

Vysušenie olejnatého odpadu

Väčšinu olejnatého odpadu tvorí voda. Voda je kontaminovaná olejom a pred vypustením či ďalším spracovaním sa musí vyčistiť podľa určených požiadaviek, aby negatívne nezaťažila životné prostredie. Aj odpadový olej zo separátorov a filtrov je tvorený vodou takmer z 50 %. Separácia vysokorýchlostným odstreďovaním je jediným účinným spôsobom spracovania olejnatého odpadu. Jednotka PureDry Alfa Laval dokáže z odpadového oleja odstrániť každú kvapku kvapaliny s účinnosťou na 99,9 %. Separovaná voda sa následne môže vyčistiť jednotkou PureBilge tak, že nebude obsahovať viac ako 5 ppm oleja.

Úspora paliva a peňazí

Voda nie je jedinou zložkou, ktorú jednotka PureDry dokáže extrahovať z odpadového oleja. Pri použití oddelených odpadových nádrží na palivo a mazací olej v dieselových systémoch dokáže jednotka získať kvalitný olej, ktorý sa môže použiť ako palivo - typicky až 1 – 2 % pôvodného spotrebovaného množstva. Znížením množstva odpadového oleja až o 99 % ušetríte ďalšie peniaze. Odstránením vody a oleja zostane iba supersuchá pevná hmota. Môžete preto používať menšie nádrže na odpadový olej, ušetria vám podlahovú plochu a inštalačné náklady.