Výroba tepla pre ohrev vykurovacieho oleja

Dieselová elektráreň spaľujúca ťažký vykurovací olej produkuje odpadové teplo, ktoré možno využiť na úpravu a zachovanie požadovaných vlastností paliva pre spaľovanie v piestových motoroch. Toto umožňuje využitie rekuperácie odpadového tepla zo spalín aj v elektrárňach s jednoduchým cyklom a zvýšiť tak celkovú účinnosť prevádzky. Znížená spotreba paliva sa prejavuje v nižších prevádzkových nákladoch a v dôsledku nižších emisií má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie.

HeatGenforFuelHeating640x360 large

Ohrev paliva odpadovým teplom

Spalinový výmenník Alfa Laval Aalborg H určený na rekuperáciu odpadového tepla z dieselových agregátov sa používa na výrobu pary pre ohrev vykurovacieho oleja a na splnenie ďalších požiadaviek dieselových elektrární. Aalborg H s možnosťou zvislého alebo vodorovného uloženia je jednoduchý a spoľahlivý spalinový výmenník s integrovaným parným priestorom.

Naše riešenie Aalborg, optimalizované pre vlastné potreby elektrárne, využíva integrovaný systém odpadového obtoku pre reguláciu výkonu, ktorý sa ľahko a rýchlo inštaluje.