Výroba tepla na ďalšie použitie

Kogeneračné jednotky ponúkajú najlepšie možnosti pre kompletné využitie rekuperovaného tepla s celkovou účinnosťou zariadení až 90% alebo dokonca aj vyššou. Vďaka nižšej spotrebe paliva a nižším emisiám je doba návratnosti pri systémoch s kompletnou rekuperáciou tepla zo spalín mimoriadne krátka - často nejde o roky, ale o mesiace.

HeatGeneration640x360 large

Para alebo teplá voda na ďalšie použitie

Alfa Laval Aalborg AV-6N je robustný a vysoko účinný spalinový výmenník s rozšírenou plochou ohrevu.

Kompaktné a flexibilné prevedenie výmenníka s jednoduchou inštaláciou podporuje ideálne KVET (kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla) aplikácie s možnosťou spoločného použitia rôznych úžitkových okruhov rekuperovaného tepla v jednej spoločnej konštrukcii. Rekuperáciu tepla možno využiť na výrobu pary pri rôznych hodnotách tlaku, na ohrev vody alebo na kombináciu oboch uvedených účelov.

Účinná výroba pary

Alfa Laval Aalborg AV-6N je optimálne riešenie pre kompletnú rekuperáciu tepla. Funkcia vysoko účinného čistenia počas prevádzky, ktorá maximalizuje dlhodobý výkon, zvyšuje tak dostupnosť zariadenia, pretože minimalizuje potrebu vypínania motorov. Prirodzená cirkulácia v štandardnom parnom nastavení zvyšuje spoľahlivosť, bezpečnosť a energetickú účinnosť.

Spoľahlivý ohrev vody

Podľa konkrétnej aplikácie sa môžu na účely prípravy teplej vody z odpadového tepla použiť výmenníky na rekuperáciu tepla zo spalín Alfa Laval Aalborg AV-6N / AV-6H (zvislá / vodorovná konštrukcia) alebo Alfa Laval Aalborg HW.

Alfa Laval Aalborg AV-6H je určený pre aplikácie prípravy teplej vody s požiadavkami na kompaktné rozmery a nízku prevádzkovú hmotnosť - výmenník je vhodné inštalovať v priestore nad motorom.