Kombinovaný cyklus

Opätovným využitím energie z tepla na zvýšenie produkcie elektrickej energie až o 10% môžete dosiahnuť významné úspory v spotrebe fosílnych palív. Výsledkom nie sú len finančné úspory, ale aj priaznivý vplyv na životné prostredie v podobe nižších emisií CO2 a ďalších plynov.

CombinedCycle640x360 large

Efektívna rekuperácia tepla

Alfa Laval Aalborg AV6N je robustný a vysoko účinný spalinový výmenník s rozšírenú plochou ohrevu. Vďaka špeciálnym vlastnostiam, ako sú priebežné čistenie, rýchla prevádzka a odolnosť voči vibráciám je ideálne vhodný na rekuperáciu tepla v moderných motorových elektrárňach s kombinovaným cyklom.

Kompaktné a flexibilné prevedenie kotla s jednoduchou inštaláciou umožnilo vytvorenie niekoľkých oddielov / okruhov v jednej spoločnej konštrukcii. Funkcia vysoko účinného čistenia počas prevádzky maximalizuje dlhodobý výkon a zvyšuje dostupnosť zariadenia, pretože minimalizuje potrebu vypínania motorov. Prirodzená cirkulácia v štandardnom parnom nastavení zvyšuje spoľahlivosť, bezpečnosť a energetickú účinnosť.