Rekuperácia odpadového tepla zo spalín

Dnešné moderné spaľovacie motory sú výrazne účinnejšie ako ich predchodcovia. Napriek tomu veľká časť energie, ktorú produkujú, uniká ako teplo a nevyužije sa. Zachytením a opätovným využitím tejto energie sa zníži spotreba paliva a emisií. Zvýši sa tiež účinnosť všetkých zariadení dokopy.

Engine-WHR-640x360

Systémy rekuperácie odpadového tepla Aalborg od spoločnosti Alfa Laval umožňujú využiť odpadové teplo zo spalín na vytvorenie prevádzkovej pary a príprave teplej vody, produkciu elektrickej energie, ohrev vykurovacieho oleja alebo centrálne zásobovanie teplom či chladom. Vďaka našim technológiám využitím odpadového tepla môžu vykurovať a vyrábať elektrinu zároveň a výrazne tak zvýšiť účinnosť vašej výroby.

Premena odpadu na zisk

Rekuperácia odpadového tepla je príležitosťou na zlepšenie prevádzkovej ekonomiky a zníženie dopadu na životné prostredie. Pretože až 35% palivovej energie motora uniká bez využitia ako odpadové teplo v podobe výfukových plynov, môžete zužitkovaním tejto energie dosiahnuť značné úspory.

Systémy rekuperácie odpadového tepla Aalborg od spoločnosti Alfa Laval umožňujú využiť odpadové teplo zo spalín na vytvorenie prevádzkovej pary a prípravu teplej vody, produkciu elektrickej energie, ohrev vykurovacieho oleja alebo centrálne zásobovanie teplom či chladom. Vďaka našim technológiám využitie odpadového tepla môžete súčasne vykurovať a vyrábať elektrinu a výrazne tak zvýšiť účinnosť vašej výroby.

Komplexný prínos

Na základe svojho know-how a bohatých skúseností z celého sveta môžeme konštruovať a dodávať systémy, ktoré maximalizujú hospodársky a environmentálny prínos. Ponúkame kompletné riešenia, ktoré nezahŕňajú len vysoko účinné kotly s rekuperáciou tepla zo spalín, ale tiež veľkú variabilitu príslušenstva a riadiacich systémov.
Vďaka našim riešeniam na kľúč môžete lepšie vyhovieť prevádzkovým požiadavkám a zároveň sa vyrovnať s rastúcimi cenami palív a prísnejšími zákonmi na ochranu životného prostredia. Znížením spotreby paliva obmedzíte emisie v splodinách a tiež znížite svoje náklady na prevádzku.