Vzduchom chladené výmenníky tepla

Spoľahlivú a hospodárnu reguláciu teploty možno zaistiť mnohými spôsobmi. Spoločnosť Alfa Laval ponúka celý rad vzduchom chladených výmenníkov tepla určených na náročné chladenie v priemysle. Ako príklad možno uviesť chladenie spaľovacích motorov určených na výrobu elektrickej energie, a to aj v extrémnych podmienkach.

Engine air cooling 640x360

Pre najnáročnejšie aplikácie

Vzduchové chladiče typu Alfa Laval FBLG prispôsobené konkrétnej potrebe zákazníka sú určené pre náročné aplikácie a vonkajšie použitie v nepriaznivých klimatických podmienkach.

Prevádzka s nízkou hlučnosťou

Vzduchové chladiče typu Alfa Laval AlfaSolar SR sú vďaka mnohým úrovniam prevedenia hlukového spektra vhodné na použitie v podmienkach s požiadavkami na nízku hlučnosť. Ponúkame dve veľkosti el. ventilátorov, každý s možnosťou niekoľkých úrovní rýchlosti otáčania spoločne s kompletnými systémami riadenia pre reguláciu rýchlosti otáčania.

Montáž do kontajnera

Vzduchové chladiče typu DCH sú riešené v prevedení na kľúč, sú určené na inštaláciu do kontajnera typu 40 'HC. Chladiče môžu mať rôznu povrchovú úpravu a obsahovať expanzné nádrže a dvierka na vykonávanie servisu a čistenie lamiel výmenníka. Jednotka pracuje s vysokým atmosferickým tlakom.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vzduchové chladiče typu AlfaSolar SE sú určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. AlfaSolar SE sú určené na chladenie spaľovacích motorov, turbín alebo s nimi spojenými sprievodnými prevádzkovými činnosťami. Celý vzduchový chladič má certifikát ATEX, elektromotory a bezpečnostné vypínače spĺňajú požiadavky triedy Ex-d (T3 / T4). Štandardnou súčasťou sú antikondenzačné ohrievače a antistatické lopatky ventilátorov.