Chladenie motorov

Spoločnosť Alfa Laval má dlhoročné skúsenosti s prenosom tepla. Naše kompaktné výmenníky tepla sú vynikajúcim riešením pre chladenie motorov. Okrem toho sú tiež vysoko spoľahlivé, dostupné a podporujú tak vašu produktivitu a zisk.

Heat exchangers

Miera odlišností

Vzduchové výmenníky tepla a doskové výmenníky tepla Alfa Laval určujú štandardy v odvetví výroby elektrickej energie s využitím spaľovacích motorov. Tieto systémy sa opierajú o desaťročia skúseností s prenosom tepla a nájdete ich v nespočetných elektrárňach na celom svete. Bola to práve spoločnosť Afla Laval, ktorá iniciovala prechod k dnešným kompaktným a energeticky hospodárnym riešeniam a ďalej posúva tepelné limity technológie, ktorú mnohí považujú za už úplne vyvinutú. Naše inovácie založené na optimalizácii prenosu tepla a minimalizácii zanášania tak maximalizujú chladiaci výkon. 

Spoľahlivý výkon

Riešenia pre prenos tepla od spoločnosti Alfa Laval sú dnes kombináciou presnosti, spoľahlivosti a prevádzkovej hospodárnosti. Dosky sa vyrábajú modernou technikou jednostupňového stlačenia, čím sa vytvoria tenké, ale pevné dosky odolné voči nárazom, vibráciám a vysokému tlaku. Doskové výmenníky od spoločnosti Alfa Laval tak vynikajú vysokou odolnosťou voči namáhaniu v náročných aplikáciách.
Naše vzduchové výmenníky tepla navyše ponúkajú väčšiu flexibilitu. Vďaka rôznym základným materiálom, elastomérom, geometrii lamielovaniu, konštrukcii kapotáže, typom ventilátorov a spôsobom montáže, môžeme vytvoriť individuálne riešenie prenosu tepla presne podľa požiadaviek vašej aplikácie.