Produkcia biooleja

Biooleje sa môžu vyrábať rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou geneticky modifikovaných organizmov z kvasníc a baktérií, rias, borovice alebo kukurice. Spoločnosť Alfa Laval ponúka široké spektrum riešení na výrobu takýchto bioolejov pomocou našich zariadení pre separáciu, prenos tepla a dopravu kvapalín.

Bio oil production 640x360

Zariadenie na separáciu

Odstredivé separátory Alfa Laval sa ideálne uplatnia pri zbere biomasy s obsahom lipidov a pri čistení nemiešateľných častí oleja v zmesiach kvapalina-kvapalina. Jednotky membránovej filtrácie Alfa Laval sú ideálne na primárne zahustenie a recykláciu vody.

Zariadenia na prenos tepla

Kompaktné výmenníky tepla Alfa Laval poskytujú účinný ohrev a účinné chladenie prevádzkových tokov a môžu sa používať tiež ku kondenzácii. Systémy odparovania Alfa Laval sa hojne využívajú na zahustenie biomasy a odpadových tokov.

Zariadenia na dopravu kvapalín

Spoločnosť Alfa Laval dodáva aj zariadenia na dopravu kvapalín, patria sem čerpadlá, ventily, miešadlá a zariadenie na umývanie nádrží.