Spracovanie zrná

Spoločnosť Alfa Laval dodáva svoje zariadenia závodom na výrobu etanolu zo surovín na báze škrobu, ako sú pšenica, kukurica, ryža, maniok a cirok. Jedinečné know-how a výrobné skúsenosti spoločnosti Alfa Laval vám ušetria elektrickú energiu, priestor a peniaze pri výrobe etanolu.

Corn 640x380

Primárna úprava

Doskové výmenníky tepla Wide Gap Alfa Laval sú navrhnuté pre maximálnu účinnosť pri chladení a rekuperácii tepla pri výrobe etanolu z obilného záparu bez ohľadu na konkrétnu surovinu.

V závodoch na spracovanie pšenice naše systémy na separáciu lepku spoľahlivo vyťažia maximum.

Fermentácia
Riešenia Alfa Laval na báze výmenníkov Wide Gap vám umožnia presne regulovať teplotu fermentácie, aj keď bude chladiaca voda čo len o jeden stupeň chladnejšie než teplota v kvasnej kadi. Zariadenie na umývanie nádrží Alfa Laval rýchle a spoľahlivo vyčistí kvasné kade a prispeje tak k zvýšeniu vašich výnosov.

Destilácia / dehydratácia

Mimoriadne kompaktné výmenníky tepla Alfa Laval vám uľahčia inštaláciu a umožnia efektívne využiť dostupný priestor. Použitím varákov dosiahnete menšie teplotné rozdiely, takže môžete použiť menej kvalitné zdroje tepla, a tak ešte viac znížiť spotrebu energie.

Flexibilné rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval sú najodolnejším zariadením dostupným na dehydratáciu s kolísaním tlaku, čo máva za následok únavu materiálu.

Liehovarnícky výpalok

Dekantačné odstredivky a doskové výparníky Alfa Laval garantujú maximálnu prevádzkyschopnosť a minimálne nároky na údržbu počas odvodňovania a zahusťovania liehovarníckeho výpalku.

Odparky s nútenou cirkuláciou Alfa Laval Alfa Flash sa používajú na vytvorenie vysoko koncentrovaného výrobku s mimoriadne nízkou spotrebou energie. Dekantačné odstredivky Alfa Laval sa vďaka technológii prepadových hrán Power plate vyznačujú prvotriednou separáciou s minimálnou spotrebou elektrickej energie.

Vysokorýchlostné separátory Alfa Laval možno použiť aj na opätovné získanie hodnotného kukuričného oleja medzi dvoma účinkami odparovania ???.

Membrány Alfa Laval sa používajú na dočistenie kondenzátu z fázy odparovania.