Spracovanie cukru

Spoločnosť Alfa Laval pomáha svojim zákazníkom z cukrovarníckeho priemyslu už dlhé roky optimalizovať ich výroby. Naše špeciálne technológie pre výrobu etanolu z cukru sa opierajú o dlhodobo budované know-how.

Cane 640x360

Prvotné úprava

Šťava sa získava z cukrovej repy alebo trstiny za účelom fermentácie. Doskové výmenníky tepla WideGap sa používajú na odstránenie iných než cukrových vlákien zo surovej šťavy.

Fermentácia

Pri fermentácii kvasnice premieňajú cukor na etanol. Doskové výmenníky tepla WideGap odstránia vzniknuté prebytočné teplo a vytvoria tak ideálnu teplotu pre fermentáciu. Po fermentácii potom tanierové odstredivky Alfa Laval oddelia kvasnice od destilátu, čím sa maximalizuje výnosnosť výroby. Zariadenie na umývanie nádrží Alfa Laval vykoná rýchle a spoľahlivé vyčistenie kvasných kadí a prispeje tak k zvýšeniu výnosov a spoľahlivosti.

Destilácia / dehydratácia

Mimoriadne kompaktné výmenníky tepla Alfa Laval vám uľahčia inštaláciu a umožnia efektívne využiť dostupný priestor. Použitím varákov dosiahnete menšie teplotné rozdiely, môžete teda použiť menej kvalitné zdroje tepla, a tak ešte viac znížiť spotrebu energie.

Flexibilné rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval sú najodolnejšie zariadenia dostupné pre dehydratáciu s kolísaním tlaku, čo máva za následok únavu materiálu.

Cukrový výpalok

Doskové výparníky Alfa Laval predstavujú kompaktné riešenie pre zahustenie cukrového výpalku. Odparky s nútenou cirkuláciou AlfaFlash sa používajú na vytvorenie vysoko koncentrovaného výrobku pri mimoriadne nízkej spotrebe energie. Tým sa zároveň znížia nároky na čistenie. Membrány Alfa Laval sa používajú na dočistenie kondenzátu z fázy odparovania.