Spracovanie celulózy

Spoločnosť Alfa Laval uplatňuje svoje bohaté skúsenosti s výrobou etanolu z cukru a škrobu pri výroby etanolu z celulózy. Drevo, zvyšky z lesníctva a vedľajšie produkty poľnohospodárskej produkcie sú dostupné vhodné suroviny na výrobu bioetanolu a rozširujú tak ponuku surovín na výrobu etanolu ako obnoviteľného paliva.

Cellulose 640x360

Primárne spracovanie / enzymatická hydrolýza
Spoločnosť Alfa Laval dodáva pre výrobu etanolu z celulózy dva rôzne druhy výmenníkov tepla
- Alfa Laval WideGap a
- špirálový doskový výmenník tepla. Výber vhodného výmenníka sa odvíja od fyzikálnych vlastností a obsahu dlhých vlákien v kale pri výrobe buničiny.

Doskové výmenníky tepla Wide Gap s prvotriednou konštrukciou pripojovacích otvorov boli vyvinuté špeciálne na použitie vo výrobe etanolu. Menej kontaktných miest znamená zníženie pravdepodobnosti uviaznutia vlákien. Široká ponuka doskových výmenníkov tepla WideGap s otvormi od 100 do 350 mm garantuje, že vám dodáme vhodný výmenník pre každý výrobný systém - od malého výrobného systému až po veľkoobjemový výrobný závod.

Špirálové doskové výmenníky tepla Alfa Laval sa ideálne uplatnia pri spracovaní buničinového kalu s vysokým obsahom dlhých vlákien.

Sme tiež popredný svetový výrobca membránových systémov na výrobu enzýmov.

Fermentácia

Riešenie s výmenníky tepla Wide Gap uľahčí reguláciu požadovaných teplôt na fermentáciu aj v prípade, že bude chladiaca voda len o jeden stupeň chladnejšie než teplota fermentácie. Špirálové výmenníky tepla Alfa Laval si ľahko poradia aj s kalom z výroby buničiny, ktorý bude obsahovať veľké množstvo dlhých vlákien.

Zariadenie Alfa Laval na umývanie nádrží svojimi výkonnými rotačnými prúdovými hlavicami rýchlo a spoľahlivo vyčistí kvasnú kaďu a aj zvýši výnos a spoľahlivosť. Po fermentácii nasleduje spracovanie vysokorýchlostnými separátormi Alfa Laval, ktoré opätovne získajú späť maximálne množstvo kvasníc s najnižšími prevádzkovými nákladmi na trhu.

Destilácia / dehydratácia

Mimoriadne kompaktné výmenníky tepla Alfa Laval vám uľahčia inštaláciu a umožnia efektívne využiť dostupný priestor. Pri použití varákov dosiahnete menšie teplotné rozdiely, takže môžete použiť menej kvalitné zdroje tepla a ešte pritom znížiť spotrebu energie.

Dosková odparka Alfa Laval je ideálnym riešením pre spracovanie tekutín s vysokou viskozitou. Jednotky AlfaVap sú určené priamo na odparovanie; odparky s nútenou cirkuláciou AlfaFlash sa ideálne uplatnia ako varáky pri spracovaní tekutín so zvýšenou tvorbou kamenného nánosu a častým zanášaním a vďaka veľmi vysokému šmykovému napätiu si efektívne poradia aj s tekutinami s vysokou viskozitou. Tým sa zníži tvorba kameňa, zanášania a zlepší sa aj prenos tepla.

Flexibilné rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval sú najodolnejším dostupným zariadením na dehydratáciu s kolísaním tlaku, ktorý má často za následok únavu materiálu.

Odvodnenie lignínu a zahustenie liehovarníckeho výpalku

Dekantačné odstredivky Alfa Laval na odvodnenie lignínu sú spoľahlivým a mimoriadne kompaktným riešením. Vďaka technológii prepadových hrán Power plate ponúkajú špičkovú separáciu s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Doskové odparky garantujú maximálnu prevádzkyschopnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu pri odvodňovaní a zahusťovaní liehovarníckeho výpalku.

Staviame tiež odparovacie systémy na kľúč s použitím jednotiek AlfaWap a AlfaFlash v rôznom usporiadaní podľa vlastností tekutín. Posledným článkom systému odparovania je vždy odparka s nútenou cirkuláciou AlfaFlash. Jej mimoriadne vysoké šmykové napätie znižuje zanášanie, tvorbu kameňa a prispieva k väčšej účinnosti prenosu tepla a umožňuje dosiahnutie vysokej miery zahustenia s minimálnou spotrebou elektrickej energie.

Membrány Alfa Laval sa používajú na dočistenie kondenzátu z fázy odparovania.