Budúcnosť spočíva v etanole, bionafte a palivách z obnoviteľných zdrojov (napríklad z obilia, semien a celulózy) a vedľajších produktoch alebo odpade z iných priemyselných odvetví. Spoločnosť Alfa Laval ponúka výmenníky tepla, dekantačné odstredivky, varáky a odparky, ktoré maximalizujú efektivitu všetkých fáz výroby biopalív - od ohrevu a chladenia až po miešanie a separáciu. Okrem toho ponúka spoločnosť Alfa Laval tiež kompletné výrobné závody pripravené na výrobu bionafty.