Spracovanie kalu

Všetky úpravne vôd produkujú zvyškový kal. Väčšina veľkých úpravní vôd používa špeciálne prevádzkové zariadenia na minimalizáciu nákladov a zníženie vplyvu na životné prostredie - v súvislosti s prepravou a likvidáciou kalu. Spoločnosť Alfa Laval ponúka široký rad systémov pre čistenie kalu vo vodárňach.

Sludge treatment 640x360

Technológia spracovania kalu Alfa Laval

Zahušťovače, ktoré sa normálne používajú na zahusťovanie pred odvodnením, znižujú množstvo kalu až o 90% a umožňujú tak znížiť celkové prevádzkové náklady. Na zahustenie kalu ponúka spoločnosť Alfa Laval bubnové zahusťovače ALDRUM, pásové zahusťovače AS-H a dekantačné odstredivky ALDEC G2 a G3.

Oddelením relatívne ťažkého tekutého obsahu z kalu odvodňovacím zariadením Alfa Laval môžete znížiť náklady na vysušenie, dopravu a likvidáciu a znížiť vplyv na životné prostredie.
Široká ponuka spoločnosti Alfa Laval zahŕňa bežne používané technológie odvodnenia: dekantačné odstredivky ALDEC G2 a G3, pásové lisy AS-H, komorové lisy AS-H a závitovkové lisy.

Ponúkame aj automatické systémy riadenia, ktoré vám umožnia prevádzkovať vaše systémy zahustenie a odvodnenie s maximálnou účinnosťou, non-stop as minimálnym monitorovaním.

Prednosti a výhody

Technológie spracovania kalu Alfa Laval vám ponúkajú tieto prednosti a výhody:

  • Maximálnu výstupnú sušinu pre optimalizáciu nákladov za likvidáciu
  • Minimálny zápach v prospech ľudí žijúcich a pracujúcich v okolí
  • Kompaktné prevedenie s menšími nárokmi na priestor pre väčšiu slobodu pri výbere miesta prevádzky zariadenia
  • Prevádzka riadená PLC jednotkou pre vyššiu účinnosť a menšie nároky na prácu
  • Nízke energetické náklady a menšie dopady na životné prostredie, ktoré pomáhajú zlepšiť životné prostredie