Zachytávanie vody

Na zachytávanie pitnej vody pre váš proces sa môžu použiť rôzne spôsoby čistenia. Niektoré z nich tiež produkujú odpadovú vodu. Spoločnosť Alfa Laval ponúka rad účinných a vhodných riešení tejto úlohy. Patrí sem voda pre chladiace veže, príprava výrobnej vody a spracovanie odpadu z procesu reverznej osmózy.

Water-intake Cooling-towers 640x360

Medzi naše riešenia pre zachytávanie vody a čistenie odpadov, okrem iného, patrí:

  • Príprava vody pre chladiace veže: Pri použití povrchovej vody z riek, jazier, atď., sa ideálne uplatní tkaninový filtračný modul AS-H Iso-Disc Alfa Laval, ktorý z povrchovej vody odstráni častice, na dosiahnutie finálnej kvality vody s obsahom častíc do veľkosti 5 - 10 mikrometrov. Modul zvládne spracovať 10 - 15 m3 / h / m2 filtračnej plochy.
  • Čistenie odpadu z procesov reverznej osmózy: Dekantačné odstredivky ALDEC G2 a G3 od spoločnosti Alfa Laval a systémy odparovania môžete použiť na oddelenie alebo na koncentráciu odpadu za účelom zníženia množstva odpadu určeného na likvidáciu.