Úprava vody

Množstvo kvapaliny v kale z čistiarní komunálnych a priemyselných odpadových vôd a v odpade z ďalších prevádzkových činností má veľký vplyv na náklady na likvidáciu. Spoločnosť Alfa Laval dodáva zariadenia pre celý proces úpravy a spracovania kalu vrátane zahustenia, odvodnenia, ohrevu, chladenia, rekuperácie tepla, vyhnívania, pasterizácie.Dodáva aj pokrokové systémy riadenia pre optimálnu prevádzku zariadení a zníženie nárokov na obsluhu.

Sludge treatment 640x360

Zahustenie a odvodnenie - zníženie množstva odpadu na likvidáciu až o 90%

Lokálne zahustenie a odvodnenie kalu je základnou súčasťou všetkých aktuálnych riešení čistenia odpadových vôd, pretože vedie k významnému zníženiu množstva kalu. To má veľký vplyv na náklady, na dopravu a na likvidáciu, skladovanie a vysúšanie kalu. Vyhnívanie kalu má tiež dôležitý význam pre produkciu bioplynu, tepelné procesy a kompostovanie. Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletný rad robustných a osvedčených technológií, ktoré účinne oddelia tekuté fázy a dosiahnu vysoký objem pevných látok.

Pred vyhnitím alebo odvodnením sa vykonáva mechanické zahustenie primárneho alebo nadbytočného kalu, ktoré v priemyselnom prostredí nahradili pôvodné gravitačné zahusťovanie kalu. Zahusťovače kalu od spoločnosti Alfa Laval sú uzavreté a majú veľmi nízke nároky na údržbu a regulovanie zápachu:

  • Dekantačné odstredivky ALDEC G2 a ALDEC G3 pre odstredivú separáciu s vysokou kapacitou a sušinou kalového koláča
  • Bubnové zahusťovače ALDRUM a ALDRUM G3 sú rotačné zahusťovače pre veľmi šetrné zahustenie kalu s malým a stredným výkonom
  • Pásové zahusťovače AS-H s integrovaným zmiešavačom flokulantu so stredným až vysokým výkonom.
  • Na účinné odvodnenie kalu a separáciu kvapalín a produktov z ostatného odpadu môžete použiť niekoľko technológií od spoločnosti Alfa Laval - podľa požadovaného obsahu výstupnej sušiny, dostupného priestoru a ďalších požiadaviek
  • Pásové lisy AS-H pre vysoký výkon a látkové zaťaženie s minimálnou spotrebou polyméru a elektrickej energie. Model G3 vykonáva zahustenie aj odvodnenie a má až 5x väčšiu kapacitu oproti rovnako veľkému tradičnému pásovému lisu
  • Dekantačné odstredivky ALDEC G2 a G3 na odstredivú separáciu s veľmi vysokým výkonom, malou zastavanou plochou a s nízkou spotrebou elektrickej energie
  • Komorové lisy AS-H sú ideálne pre odvodňovanie po menších objemov s požiadavkou na veľmi vysokú výstupnú sušinu (až 40%) a separačnú účinnosť, viac ako 90% pevných látok.
  • Šnekový lis je vhodný pre menší výkon odvodnenia s požiadavkou na mimoriadne nízku spotrebu elektrickej energie a na minimálnu hlučnosť a dozor.

Niektoré z týchto lisov sa môžu používať pri spracovaní kalov, banskej hlušiny, čistení nádrží a bagrovaní.

Tepelné spracovanie kalu - rýchla cesta k úsporám, rekuperácii tepla, kompostu a bioplynu triedy A

Predhriatie kalu z odpadovej vody špirálovými výmenníky tepla a rúrkovými výmenníky tepla Alfa Laval pred odvodnením prispieva k zníženiu nákladov a je podmienkou pre rekuperáciu tepla.

Naše tepelné zariadenia môžu byť tiež použité na vyhnívanie kalu na výrobu bioplynu a pre hydrolýzu a pasterizácia kalu a pritom môžete spĺňať aj tú najprísnejšiu ekologickú legislatívu a získať A alebo B triedu kvality kalu vhodného pre opätovné použitie ako kompost alebo hnojivo.

U niektorých typov priemyselného odpadu, napríklad z farmaceutického priemyslu, je pasterizácia kalu z odpadovej vody priam nevyhnutná. Špirálové výmenníky tepla môžete použiť tiež pre finálne chladenie odpadových vôd na rekuperáciu tepla a na ekologickú ochranu živočíchov pri vypúšťaní odpadovej vody do mora, riek alebo vodných tokov.