Regenerácia odpadu

Hodnotné produkty sa bežne stratia v odpadových tokoch z priemyselnej výroby a s ich likvidáciou alebo dopravou sú spojené vysoké náklady. Mnohé odpadové zložky však možno účinne regenerovať. Spoločnosť Alfa Laval vám pomôže premeniť náklady na zisk. Ponúkame rad univerzálnych alebo špecifických riešení pre získanie hodnotných produktov, ktoré môžete znovu použiť alebo predať.

Steam and water drops

Hodnotný odpad: Premeňte náklady na zisk

Stále prísnejšie predpisy vyžadujú dôkladnejšie čistenie odpadových tokov. Odpad môže byť prekážkou rozšírenia vašej výroby. Účinné čistenie a účinná likvidácia odpadu sú často nevyhnutné na zachovanie výrobnej licencie. Každý m3 vody a odpadu a každá kW, ktorú získate späť, sú krokom na zníženiu vplyvu vašej činnosti na životné prostredie, ako aj na zníženie svojich nákladov.

Prečo teda nechať peniaze prekĺznuť medzi prstami alebo platiť veľa peňazí za likvidáciu odpadu, keď ho môžete recyklovať a ušetriť suroviny alebo generovať zisk? Prečo neznížiť množstvo odpadu a náklady na likvidáciu maximálnou recykláciou, ktorej produkty môžete využiť vo vlastnej výrobe alebo predať iným záujemcom?

Spoločnosť Alfa Laval vyvinula rad riešení regenerácie odpadu využívajúce naše technológie separácie, filtrácie a tepelného spracovania. Ide napríklad o tieto systémy:

  • Regenerácia piva, mláta a mladiny z výroby piva pomocou separátorov, dekantačné odstrediviek alebo membránové filtrácia Alfa Laval.
  • Regenerácia odpadového oleja (tok olejnatého odpadu premenený na kvalitný uhľovodík) pomocou dekantačných odstrediviek a tanierových separátorov
  • Regenerácia použitého rmutu z etanolu odparovaním
  • Komorové lisy AS-H Alfa Laval sa môžu použiť na regeneráciu výrobkov, ako sú alkohol alebo cukor.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.