Biologické čistenie odpadových vôd

Mnohé komunálne čistiarne odpadových vôd sa stretávajú s problémami, napríklad spĺňať najprísnejšie požiadavky na vypúšťanie a s nedostatočnou kapacitou, ale aj obmedzeným priestorom na rozšírenie. Iné subjekty zasa majú záujem o regeneráciu vody pre účely miestnej obce. Spoločnosť Alfa Laval ponúka niekoľko inovatívnych, flexibilných a vysoko účinných technológií biologického čistenia odpadových vôd, ktoré sú alternatívou k tradičným spôsobom čistenia.

Biological wastewater treatment 640x360

Technológie Alfa Laval pre biologické čistenie odpadových vôd sú ideálne na odstránenie živín, organických hmôt, tukov, olejov a mazív (FOG) a ďalších nežiaducich mikroskopických častíc a látok. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou a flexibilitou v kompaktnom prevedení - všetky kroky sa vykonávajú v jednej nádrži.

Technológia SBR AS-H od spoločnosti Alfa Laval s patentovanými plávajúcim dekantérmi je správnou voľbou pre sekundárne biologické čistenie v prostredí s premenlivým prietokom a zaťažením organickou hmotou a s prísnymi požiadavkami na odpadové vody. Pri spúčasnom použití tkanivového filtračného modulu AS-H Iso-Disc® pre terciárne čistenie dosiahnete požadovanú kvality pre opätovné využitie odpadovej vody (5 - 10 mikrometrov) s obsahom nerozpustných látok <5 mg / la BOD <10 mg / l pri kapacite 10 - 15 m3 / h / m2.

Prípadne môžete použiť komplexné riešenie s membránovým bioreaktorom (MBR) Alfa Laval, ktoré kombinuje sekundárne a terciárne čistenie a produkuje odpadovú vodu vynikajúcej kvality (účinná filtrácia kalu až do 0,01 mikrometrov) vhodnú na opätovné využitie. Systém odstraňuje nerozpustené látky na <1 mg / l, BOD na <5 mg / la vyčistí 5 - 40 litrov / h / m2 filtračnej plochy. Energeticky hospodárne riešenia bez čerpadiel využíva gravitačnú silu s kompaktnými modulmi membránovej filtrácie (MFM) vychádza z našej patentovanej technológie dutých dosiek. Oproti iným MBR riešeniam sa vyznačuje väčšou bezpečnosťou, jednoduchou prevádzkovou činnosťou a nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.