Výroba chlóru a alkalických hydroxidov

Energetická účinnosť, prísne emisné predpisy a bezpečné nakladanie s odpadom sú výzvy, ktorým čelí priemysel alkalických chloridov. Výrobcovia potrebujú spoľahlivé, energeticky účinné a udržateľné procesy na výrobu chlóru, vodíka a kaustickej sódy. Na splnenie týchto potrieb má spoločnosť Alfa Laval širokú ponuku vysoko výkonných komponentov na prenos tepla a kompletných technických riešení, ktoré znižujú náklady a zvyšujú výnosy.

Chllor-alkali 640x360new

Na ceste k účinnejšej elektrolýze alkalických chloridov

Výroba chlóru, vodíka a kaustickej sódy zahŕňa procesy náročné na elektrickú energiu, ktoré predstavujú približne polovicu celkových výrobných nákladov. Výrobcovia chlóru a alkalických kovov a spoločnosti EPC sa môžu spoľahnúť na osvedčené komponenty a schopnosť spoločnosti Alfa Laval dodávať energeticky úsporné zariadenia na prenos tepla a systémy na odparovanie kaustickej vody.

Náš široký sortiment vysokovýkonných tesnených, polosváraných a zváraných výmenníkov tepla sa ľahko zmestí do pozícií na prenos tepla vo všetkých procesných linkách elektrolýzy. Pre úlohy, ako je predbežná úprava soľanky, chladenie mokrého chlóru, chladenie plynného vodíka a ohrev a chladenie elektrolytu, má spoločnosť Alfa Laval bohaté skúsenosti s dodávaním zariadení výrobcom chlóru a alkalických hydroxidov na celom svete.