Chemické spracovanie aktívnych farmaceutických látok (API)

Výrobná efektivita je kľúčom k úspešnej výrobe aktívnych farmaceutických látok (API) z chemických látok. Výrobcovia liečiv sa v stále väčšej miere obracajú na spoločnosť Alfa Laval ako na dodávateľa výrobných postupov, hygienických zariadení a služieb pre výrobu kvalitných chemických API používaných v liečivách. Zariadenia od spoločnosti Alfa Laval spĺňajú zákonné požiadavky, podporujú stabilitu výrobkov, znižujú výrobné náklady a zvyšujú výnosnosť výroby.

chemical-api 640x360

Výroba chemických aktívnych farmaceutických látok

S výrobou chemických aktívnych farmaceutických látok (API) sú spojené rôzne náročné úlohy, pretože výroba finálneho výrobku s obsahom API niekedy vyžaduje unikátne výrobné postupy. Úspešná výroba preto vyžaduje účinné spracovanie pre získanie stabilných API bezpečným, konzistentným a cenovo dostupným spôsobom pri zachovaní bezpečnosti, legitimity, účinnosti, kvality a čistoty liečiva.

Spoločnosť Alfa Laval ako uznávaný partner výrobcov liečiv ponúka široký rad zariadení určených pre hygienické aplikácie. Meranie, čerpanie, separácia, ohrev, chladenie, miešanie alebo mixovanie, automatizácia, riadenie a čistenie pre kľúčové fázy výroby - spoločnosť Alfa Laval ponúka takmer všetko, čo je potrebné pre spoľahlivú výrobu chemických API. Optimalizáciou výroby vám pomôžeme znížiť výrobné náklady, skrátiť dĺžky výrobných cyklov, minimalizovať riziká kontaminácie, zaistiť čistotu a maximalizovať množstvo vyrobených API.

Všetky komponenty sa dodávajú s kompletnou farmaceutickou dokumentáciou podľa zásad správnej dokumentácie GDP (Good documentation practices). Pre ultračisté čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a výmenníky tepla Alfa Laval dodávame dokumentáciu Q-doc s garanciou kompletnej sledovateľnosti všetkých komponentov zariadení prichádzajúcich do styku s výrobkom.

Prečo si vybrať výrobky Alfa Laval?

  • Splnenie všetkých príslušných noriem a požiadaviek cGMP
  • Konzistencia medzi šaržami
  • Bezpečnosť výrobkov a vysoká kvalita
  • Ochrana integrity hotových výrobkov
  • Väčšia prevádzkyschopnosť a efektivita výroby
  • Maximálne hygienické podmienky a efektivita
  • Nižšia spotreba elektriny a vody
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky, zaškolenie, čistenie a servis

360° portfólio servisných služieb360 ° portfólio servisných služieb Alfa Laval pre podporu dlhej životnosti výrobkov pre hygienické aplikácie Alfa Laval. Kontaktujte nás

Informačný materiál: Ozdravovací starostlivosť pre vaše podnikanie

Brochure: Expect more - Alfa Laval Pharma-line and Pharma-X