Výroba humánnych a veterinárnych liečiv

Úspešnosť biologických liečiv je podmienená spoľahlivosťou výroby - od bunkových kultúr a zberu až po hotové liečivá alebo vakcíny. Spoločnosť Alfa Laval môže vďaka svojim skúsenostiam s výrobou liečiv ponúknuť kompletný rad hygienických zariadení, ktoré spĺňajú prísne požiadavky noriem na šetrnú dopravu výrobkov, čistotu, spoľahlivosť a výkon.

Human and animal therapeutics production 640x360

Výroba biologických liečiv vyžaduje absolútnu spoľahlivosť všetkých kľúčových procesov. Musia sa zohľadniť faktory ako zákonné požiadavky, minimálne riziko kontaminácie, šetrná doprava výrobkov a hospodárna prevádzka. Spoločnosť Alfa Laval má bohaté skúsenosti a široký rad hygienických zariadení, aby mohla splniť väčšinu výrobných požiadaviek.

Meranie, čerpanie, separácia, odvedenie, ohrev, chladenie, miešanie alebo zmiešanie, automatizácia, riadenie alebo čistenie kľúčových procesov - spoločnosť Alfa Laval ponúka takmer všetko pre výrobu humánnych a veterinárnych liečiv; pri použití hygienických a spoľahlivých zariadení na výrobu podľa cGMP sa môžete spoľahnúť na naše skúsenosti, znalosti, inštalácie na kľúč a podporu pre plnú validáciu. Všetky komponenty sa dodávajú s kompletnou dokumentáciou podľa zásad správnej dokumentácie GDP. Pre ultračistá čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a výmenníky tepla Alfa Laval dodávame dokumentáciu Q-doc s garanciou kompletnej histórie všetkých komponentov prichádzajúcich do styku s výrobkom.

Aké sú prednosti výrobkov Alfa Laval?

  • Splnenie požiadaviek noriem
  • Konzistencia šarží
  • Bezpečnosť výrobkov a vysoká kvalita
  • Ochrana integrity výrobkov
  • Väčšia prevádzkyschopnosť a efektivita výroby
  • Maximálnye hygienické podmienky a efektivita
  • Nižšia spotreba elektrickej energie a vody
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky, zaškolenie, čistenie a servis

360° portfólio servisných služieb360 ° portfólio servisných služieb Alfa Laval pre podporu dlhej životnosti výrobkov pre hygienické aplikácie Alfa Laval. Kontaktujte nás

Informačný materiál: Ozdravovací starostlivosť pre vaše podnikanie

Brochure: Expect more - Alfa Laval Pharma-line and Pharma-X