Priemyselná fermentácia

Vývoj a komercializácie nových spôsobov výroby životaschopného bunkového materiálu, chemických zlúčenín, enzýmov, aminokyselín a iných biologických výrobkov vyžaduje robustné a spoľahlivé výrobné zariadenia s efektívnym využitím zdrojov, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky. Ako dlhodobý partner odvetví priemyselnej fermentácie dodáva spoločnosť Alfa Laval hygienické zariadenia pre účinnú a udržateľnú výrobu s najnižšími prevádzkovými nákladmi počas celej doby životnosti.

Industrial Fermentation 640x360

Moderné riešenie pre priemyselnú fermentáciu

Dopyt po biologických výrobkoch, ako sú bioplasty alebo biochemikálie, rastie. Rozvoj priemyslu na báze fermentácie prináša určité problémy, ako sú otázky udržateľnosti, dopady na životné prostredie a rastu výrobných nákladov.
Spoločnosť Alfa Laval pripravila na odstránenie týchto problémov širokú ponukou hygienických zariadení a služieb pre laboratórne, pilotnú a plnohodnotnú fermentáciu. Zariadenie Alfa Laval vám pomôžu s trvalým získavaním výrobkov z fermentácie tekutých alebo pevných kultúr. Pomôžeme vám vyrábať životaschopný bunkový materiál, chemické zlúčeniny, enzýmy a ďalšie proteíny alebo premeniť substráty na životaschopné výrobky - hospodárne a udržateľne. Spoločnosť Alfa Laval vám optimálnou kombináciou zariadenie pomôže zvýšiť ziskovosť vašej výroby.

Aké sú prednosti výrobkov Alfa Laval?

  • Jednoduché rozšírenie z laboratórnej výroby na plnohodnotnú tvorbu
  • Splnenie najprísnejších hygienických noriem, výroba trvalo s vysokou kvalitou
  • Maximálna kvalita výroby a zisky
  • Zníženie celkových prevádzkových nákladov
  • Zníženie dopadu na životné prostredie
  • Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Brochure: Engineering a greener world

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

Animácie

Navštívte stránku s animáciami a pozrite si vnútro produktu, aby ste videli a pochopili, ako funguje. 

Zobraziť animácie