Pre dodávateľov

Spoločnosť Alfa Laval má okolo 45 výrobných miest a distribučných centier v Európe, Ázii a Amerike s celkovým kopným objemom viac než 1000 miliónov EUR.

Ponúkame jedno kontaktné miesto našich vybraných dodávateľov, ktorému sa otvára možnosť predávať veľké objemy na celom svete. Prinášame Vám možnosť pravidelného a rastúceho podnikania postaveného na širokej škále zákazníckych segmentov.

Preskúmajte obchodné príležitosti 

handshakeChceme rozvíjať vzťahy s našimi stávajúcimi a potencionálnymi dodávateľmi.

Aby sme našli správných, konkurencieschopných partnerov pre budúcu spoluprácu, máme záujem o rozvoj vzťahov a obchodu so stávajúcimi a potencionálnymi dodávateľmi. V rokoch 2005 a 2007 sme pozvali dodávateľov na medzinárodné veľtrhy Alfa Laval v Indii a Číne.

Spoločný rozvoj

Uzatvorenie zmluvy s Alfa Laval zahrnuje spoločný vývoj procesov smerom k spoločným cieľom a priebežné hodnotenie výkonnosti. Dobré výsledky otvárajú možnosti Ďalšieho rastu. Ocenenie dodávateľa roku bolo založené na uznaní najlepšieho celosvetového výkonu založeného na vývoji nákladov, dodávkach, kvalite času realizácie, zvýšení objemu, flexibilite a komunikácii.  

Naše očakávania

Na základe dohody, spoločných plánov a činností sú očakávania Alfa Laval voči našim dodávateľom nasledujúce:

  • Spolupráca s cieľom dosahovania trvalého zlepšovania kvality v rámci normy ISO 9000 a v súlade so schváleným progresívnym plánom. 
  • Spolupráca s cieľom nepretržite skracovať dodaciu lehotu a zvýšiť flexibilitu na základe dohodnutého plánu.
  • Spolupráca pri stálom znižovaní celkových nákladov na základe spoločného cieľa a dohodnutého plánu. Našim cieľom je byť vždy lepšími než inflácia.
  • Alfa Laval je významným zákazníkom, ktorý predstavuje 15-35% obratu dodávateľa.
  • Spoločnosť Alfa Laval dokumentuje a rozvíja postupy a techniku dodávateľa a v žiadnom prípade ich neposkytuje tretej strane.
  • Otvorená komunikácia s cieľom priebežne pokrývať obecné informácie ohľadom zdravia obidvoch spoločností.
  • Ochota prijať fakt, že tzv. “Top technológie” budú vždy produkty dodávané spoločnosťou Alfa Laval a znalosti budú využité v rámci projektov vývoja Alfa Laval produktov. 
  • Prijať a prispôsobiť sa obchodným princípom Alfa Laval.
  • Schopnosť priebežne garantovať, že všetci zamestnanci, zapojení do spolupráce (dodávateľ Alfa Laval) pracujú v prijateľnom rozsahu a za zákonných podmienok a predpisov.