Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Pre dodávateľov

Spoločnosť Alfa Laval má okolo 45 výrobných miest a distribučných centier v Európe, Ázii a Amerike s celkovým kopným objemom viac než 1000 miliónov EUR.

Ponúkame jedno kontaktné miesto našich vybraných dodávateľov, ktorému sa otvára možnosť predávať veľké objemy na celom svete. Prinášame Vám možnosť pravidelného a rastúceho podnikania postaveného na širokej škále zákazníckych segmentov.

Preskúmajte obchodné príležitosti 

handshakeChceme rozvíjať vzťahy s našimi stávajúcimi a potencionálnymi dodávateľmi.

Aby sme našli správných, konkurencieschopných partnerov pre budúcu spoluprácu, máme záujem o rozvoj vzťahov a obchodu so stávajúcimi a potencionálnymi dodávateľmi. V rokoch 2005 a 2007 sme pozvali dodávateľov na medzinárodné veľtrhy Alfa Laval v Indii a Číne.

Spoločný rozvoj

Uzatvorenie zmluvy s Alfa Laval zahrnuje spoločný vývoj procesov smerom k spoločným cieľom a priebežné hodnotenie výkonnosti. Dobré výsledky otvárajú možnosti Ďalšieho rastu. Ocenenie dodávateľa roku bolo založené na uznaní najlepšieho celosvetového výkonu založeného na vývoji nákladov, dodávkach, kvalite času realizácie, zvýšení objemu, flexibilite a komunikácii.  

Naše očakávania

Na základe dohody, spoločných plánov a činností sú očakávania Alfa Laval voči našim dodávateľom nasledujúce:

  • Spolupráca s cieľom dosahovania trvalého zlepšovania kvality v rámci normy ISO 9000 a v súlade so schváleným progresívnym plánom. 
  • Spolupráca s cieľom nepretržite skracovať dodaciu lehotu a zvýšiť flexibilitu na základe dohodnutého plánu.
  • Spolupráca pri stálom znižovaní celkových nákladov na základe spoločného cieľa a dohodnutého plánu. Našim cieľom je byť vždy lepšími než inflácia.
  • Alfa Laval je významným zákazníkom, ktorý predstavuje 15-35% obratu dodávateľa.
  • Spoločnosť Alfa Laval dokumentuje a rozvíja postupy a techniku dodávateľa a v žiadnom prípade ich neposkytuje tretej strane.
  • Otvorená komunikácia s cieľom priebežne pokrývať obecné informácie ohľadom zdravia obidvoch spoločností.
  • Ochota prijať fakt, že tzv. “Top technológie” budú vždy produkty dodávané spoločnosťou Alfa Laval a znalosti budú využité v rámci projektov vývoja Alfa Laval produktov. 
  • Prijať a prispôsobiť sa obchodným princípom Alfa Laval.
  • Schopnosť priebežne garantovať, že všetci zamestnanci, zapojení do spolupráce (dodávateľ Alfa Laval) pracujú v prijateľnom rozsahu a za zákonných podmienok a predpisov.