Alfa Laval v skratke

Tri kľúčové technológie

Jadrom činností spoločnosti Alfa Laval sú tri základné technológie: prenos tepla, separácia a doprava tekutín. Všetky tri zohrávajú významnú úlohu v rôznych oblastiach priemyslu.

100 krajín

Produkty Alfa Laval sa predávajú v približne 100 krajinách ( vo viac než polovici z nich má Alfa Laval svoje obchodné zastúpenia) a sú vyrábané v 42 veľkých výrobných závodoch (v Európe, Ázii, Spojených štátoch a Brazílii).

18 000 zamestnancov

Alfa Laval má v súčasnosti na celom svete okolo 18 000 zamestnancov.

Sme mladí, máme viac ako 130 rokov

Gustav de Laval bol významný technický génius, medzi ktorého vynálezy patrí odstredivý separátor a prvá funkčná parná turbína.Počas svojho života si nechal zaregistrovať 92 patentov. V roku 1883 spoločne so svojím partnerom Oscarom Lemmom ml. založil spoločnosť AB Separator  predchodcu dnešnej Alfa Laval.

Nepretržitý vývoj

Nepretržitý vývoj je podmienkou pre posilňovanie konkurencieschopnosti. Približne 2,5 % celkového obratu firma ročne investuje do vývoja a výskumu. Vďaka  tomu môžeme každý rokuviesť na trh 35 až 40 nových výrobkov.

Organizácia vychádza v ústrety zákazníkom

Naša orientácia na trhu je jednoduchšia  vďaka organizácii predaja do10 zákazníckych segmentov. Aby sme sa mohli čo najviac priblížiť potrebám zákazníkov, sú tieto segmenty rozdelené do dvoch divízií –Process Technology Division (Divízia procesných technológií), Marine and Diesel Division (Lodná doprava) aEquipment Division (Divízia komponentov).