1,000 galónov získaného nápoja - na nádrž, denne

Významný výrobca nápojov z USA hľadal riešenie pre efektívnejšie miešanie svojho vysoko koncentrovanej ochutenej tekutiny, aby mohol využiť celý objem produktu z nádrže s objemom 5 000 galónov.

DÁTUM 2023-11-28