Skúsenosti zvyšujú mliekarni hygienu, bezpečnosť, energetické úspory a prevádzkovú dobu

Hatsune Agro Product Ltd, jeden z najväčších mliekarenských podnikov v súkromnom sektore v Indii, hľadal moderné miešacie systémy k predĺženiu doby prevádzkyschopnosti a minimalizovanie požiadaviek na údržbu. Vďaka svojim moderným miešacím systémom a riadnemu zaškolenie zamestnancov mliekarne ohľadom údržby miešadiel, priniesla spoločnosť Alfa Laval tomuto mliekarenskému podniku predĺženie doby prevádzkyschopnosti, zvýšenie energetických úspor a väčšiu bezpečnosť a hygienu produktu.

DÁTUM 2023-11-28