Miešadla Alfa Laval zlepšujú zabezpečenie kvality pri spracovaní mlieka

Jeden z najväčších výrobcov mlieka a sušeného mlieka v Číne s ročnými tržbami z čerstvého mlieka vo výške 1,8 miliárd RMB, čelil v jednej zo svojich mliekarní ťažkostiam súvisiacim so zastaranosťou vybavenia nádrží. Potom, čo dodávatelia vyhodnotili návrhy týkajúce sa vybavenia nádrží,rozhodlo sa vedenie mliekárne pre inštaláciu nových miešadiel v rámci celej mliekarne spoločnosťou Alfa Laval, aby sa zlepšilo zabezpečovanie kvality, bezpečnosť a hygiena a aby sa zvýšila energetická účinnosť a znížili sa prevádzkové náklady.

DÁTUM 2023-11-28