Čerpadlo Alfa Laval SRU - overené riešenie pre dopravu syroviny

Družstevný podnik Agropur Cooperative, Little Chute, Wisconsin – Na základe výsledkov testov zákazníkov z Agropur vo Wisconsine, čerpadlá radu SRU od Alfa Laval vykazujú o 20% zníženie drte a zároveň vyšší prietok - čo vedie k rýchlejšej obrátke kadí a v konečnom dôsledku k väčšiemu množstvu vyrobeného syra.

DÁTUM 2023-11-28