Energeticky úsporná miešadla

VÝZNAMNÁ MLIEKAREŇ, DÁNSKO. Bola vykonaná štúdia spotreby energie u miešadiel v 25 skladovacích nádržiach a nádržiach na koncentrát. Miešadlá s priamym pohonom sa porovnali s energeticky úspornými miešadlami od Alfa Laval s rotorom EnSaFoil. Potenciálne úspory elektrickej energie dosiahli 21 350 eur za rok, čo znamená, že doba návratnosti bola len 8,2 mesiaca. Navrhnuté špeciálne pre veľmi nízku spotrebu energie. Miešadlá Alfa Laval môžu znížiť energetické náklady na miešanie až o 80%.

DÁTUM 2023-11-28