Integrator zaisťuje cenovo efektívne hygienické riešenie použitím zariadenia Alfa Laval

Carlsberg Sverige AB, dcérska spoločnosť jedného z najväčších pivovarov na svete, spolupracuje s integrátorom Falkenbergs Rör, aby vďaka zariadeniu od Alfa Laval optimalizovala výkony svojho podniku

DÁTUM 2023-11-28

Carlsberg Sverige AB, najväčší pivovar vo Švédsku, nanovo definuje vzájomne prospešné obchodné vzťahy. Falkenbergs Rör (Falkenberg Pipes Ltd) dodával v posledných desiatich rokoch pre Carlsberg zariadenie Alfa Laval, najprv ako firma inštalujúca rúrky a komponenty a teraz ako integrátor.

Vďaka tridsaťročnej spolupráci s týmto dodávateľom zariadení a riešení pochádza zhruba 80% všetkého zariadenia nainštalovaného v podniku Carlsberg od Alfa Laval. Vďaka výbornej podpore od oboch partnerov sa Carlsberg môže zamerať na svoju hlavnú obchodnú činnosť, zvyšovanie produktivity a ziskovosti, zatiaľ čo na Falkenbergs Rör sa spolieha na to, že zabezpečí vysokú efektivitu prevádzky.

Ľahko sa s nimi jedná

Čo začalo ako úzko stmelená trojka, kde Carlsberg bol spoločným klientom Alfa Laval, dodávateľ zariadení, a Falkenbergs Rör, firma inštalujúca systémy, sa počas rokov rozvinula a Falkenbergs Rör postupne prevzal úlohu integrátora.

Jesper Johansson z Falkenberg Rör, Thomas Hedman - technický riaditeľ Carlsberg a Gustav Ocsko z Alfa Laval pred blokom dvojsedlových ventilov radu Unique od Alfa Laval vybavenej jednotkami Think top.

"Od základnej inštalácie rúr a komponentov a pohotovostných služieb sme s rastom prevádzky Carlsberg preberali viac a viac zodpovednosti," hovorí Jesper Johansson, manažér priemyselnej divízie v spoločnosti Falkenbergs Rör. "Teraz sme zodpovední za nákladovo efektívne dodávku a údržbu spracovateľských inštalácií pre Carlsberg."

"Náš obchodný vzťah je naozaj jedinečný. Je ľahké obchodovať s partnerom, ktorý pozná podnik tak dobre, "hovorí Thomas Hedman, technický riaditeľ v Carlsberg. "Pri tlaku na dobu prevádzkyschopnosti a ziskovosť je úľavou, keď viete, že sa pri zariadení od Alfa Laval môžete spoľahnúť na rýchlu výmenu a v prípade potreby na inštaláciu v ten istý deň."

Je úľava vedieť, že sa pri zariadeniach od Alfa Laval môžete spoľahnúť na rýchlu výmenu a v prípade potreby na inštaláciu v ten istý deň. "

Bezpečná a hygienická prevádzková doba

V závode bežia tri osemhodinovej smeny s kontinuálnou výrobou po šaržiach, ktoré každý rok vyprodukujú 170 miliónov litrov piva a 110 miliónov litrov vody, nealkoholických nápojov a cideru. Pretože Alfa Laval je uprednostňovaným dodávateľom, sú čerpadlá LKH od Alfa Laval, dvojsedlové ventily rady Unique od Alfa Laval, ventily Think Top od Alfa Laval, snímacie a riadiace jednotky a hlavice na čistenie nádrží na všetkých výrobných linkách Carlsberg ústrednými piliermi a prispievajú k tomu, aby sa zo vstupných surovín vyťažilo maximum.

"Hygiena, spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu sú nutnosťou", hovorí Hedman dôrazne. "Všetky tieto požiadavky spĺňajú výrobky Alfa Laval spoľahlivo a zo skúsenosti vieme, že môžeme predĺžiť intervaly údržby zariadení v porovnaní s tým, čo je odporúčané, a napriek tomu si môžeme udržať vysokú výťažnosť zariadenia a nízke náklady."

Integrátor Falkenbergs Rör tiež prispieva k predĺženiu doby prevádzkyschopnosti tým, že zabezpečuje stabilnú prevádzku podniku. Kým Carlsberg si udržuje v podniku iba malé zásoby potrebných náhradných dielov, má tiež ľahký prístup k širokému výberu originálnych náhradných dielov.

"Ak nie je niečo na sklade u nás alebo u Falkenbergs Rör, čokoľvek potrebujeme, nie je nikdy ďaleko u Alfa Laval Kolding, Dánsko."
Zamestnanci Falkenbergs Rör navyše neobvyklým spôsobom prispievajú k dlhšej dobe prevádzkyschopnosti. "Niekedy, keď niektorý zo zamestnancov zavolá, že je chorý, ľudia z Falkenbergs Rör nám zaskočia pomôcť," priznáva Hedman s potlačovaným úsmevom. "Výrobné linky poznajú rovnako dobre, ak nie lepšie, ako naši ľudia."

Väčšie energetické úspory

V priebehu rokov spoločnosť Carlsberg úzko spolupracovala s Falkenbergs Rör a Alfa Laval na znížení energetických nákladov a zlepšení produktivity. Dávno pred podpísaním smernice EÚ o energetickej účinnosti sa spoločnosť Carlsberg zameriavala na zvyšovanie energetickej účinnosti, znižovanie odpadov a emisií naprieč celým podnikom.

"Ako signatár iniciatívy OSN Global Compact zaviedla skupina Carlsberg Group celopodnikový program energetickej účinnosti, ktorý okrem iného apeloval na používanie nízkoenergetických motorov vo všetkých nových inštaláciách," zveruje sa Hedman. "Pretože energetická spotreba predstavuje 95% celkových celoživotných nákladov čerpadla, bolo v našom najlepšom záujme znížiť energetickú spotrebu čerpadiel."

V závode Falkenberg je nainštalovaný široký výber odstredivých čerpadiel radu LKH od Alfa Laval, od LKH-5 po LKH-90, ktoré si poradia s rôznymi požadovanými prietokmi, v závislosti od toho, kde sú umiestnené. Toto prináša približne 30% úsporu energie v porovnaní s podobnými čerpadlami strednej kategórie. "Keď sú navyše ventilové bloky správne navrhnuté a nainštalované, čo sú, čerpadlá neminú viac energie, ako je potrebné," dodáva Hedman.

Nižší environmentálny dopad vďaka zariadeniu Alfa Laval

Mimo výrobnej linky podniká Carlsberg ďalšie kroky na zníženie svojho celkového vplyvu na životné prostredie a na zníženie energetickej spotreby. Ak vznikne napríklad potreba vyšších výrobných kapacít, plánuje Hedman zaviesť v podniku rotačné tryskové mixéry od Alfa Laval. Tie sa v súčasnosti používajú v závode Carlsberg Northampton vo Veľkej Británii, kde zvýšili výrobnú kapacitu o 44% a zároveň minimalizovali spotrebu energie. Až táto doba nastane, tešíme sa, že vypracujeme podrobnosti s Falkenbergs Rör na zavedenie týchto čiastkových systémov v podniku online a zaistíme hladký prechod na väčšiu produktivitu. "hovorí Hedman.