2023-12-01 Financial news by Cision Sverige AB

Alfa Laval na konferencii COP28 - zaväzujeme sa urýchliť transformáciu energetiky smerom k uhlíkovej neutralite

Alfa Laval sa zúčastňuje ako člen švédskej delegácie na konferencii OSN o zmene klímy, COP28, v Spojených arabských emirátoch. Pripájame sa tak k celosvetovému úsiliuna urýchlenie transformácie energetiky smerom k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Zameriame sa predovšetkým na systémové zmeny, ktoré prebiehajú v priemyselných odvetviach, od ktorých je dnešná spoločnosť závislá. Urýchľujeme prechod na čistú energiu, pomáhame znižovať emisie a spotrebu vody v energetike, potravinárstve, vodnom a námornom priemysle. Viac informácií o dopade našich riešení a programu v Spojených arabských emirátoch nájdete na adrese: www.alfalaval.com/COP28

Na konferencii COP28 sa Alfa Laval aktívne zapojí do diskusií s rozhodovacími aj regulačnými orgánmi a do nadväzovania spolupráce s partnermi a zákazníkmi. Cieľom je pomôcť urýchliť zavádzanie dostupných a inovatívnych riešení na ceste k uhlíkovej neutralite.

Najdôležitejšie udalosti, ktoré odporúčame sledovať na COP28:

  • "Zdieľanie poznatkov od popredných predstaviteľov priemyslu a spolupráce na vytváraní transparentnosti v hodnotovom reťazci“ panelová diskusia so zástupcami organizácie MASSIV+ a ďalšími partnermi švédsky pavilón, 2. decembra
  • "Využitie inovatívnych čistých technológií na dosiahnutie uhlíkovej neutrality uprostred prerušených energetických hraníc" panelová diskusia dánsky pavilón, 4. decembra
  • "Opatrenia na dosiahnutie dekarbonizácie a hodnotový reťazec - value chain" panelová diskusia, švédsky pavilón, 5. decembra 
  • "Udržateľné mestá - urýchlenie prechodu riešení smerom k uhlíkovej neutralite a hodnotový reťazec - value chain" zasadnutí v pavilóne" We Don’t Have Time Pavilion v Blue Zone, 6. decembra

V súvislosti so zmenou klímy stanovila Medzinárodná energetická agentúra (IEA) ako hlavnú prioritu strojnásobenie kapacity obnoviteľných zdrojov energie a zdvojnásobenie tempa zvyšovania energetickej účinnosti v rôznych odvetviach do roku 2030. To zahŕňa eskaláciu elektrifikácie a prijatie zlepšených prístupov ku chladeniu s cieľom uľahčiť postupné vyraďovanie fosílnych palív.  

Neexistuje jediné riešenie, ktoré by nezávisle od ostatných dosiahlo cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa a nakoniec dosiahnuť nulové emisie. Táto úloha si vyžaduje rôzne iniciatívy, dlhodobé stratégie a ambície, ale predovšetkým silné partnerstvá - a okamžitú akciu.

Spoločnosť Alfa Laval sa veľmi aktívne podieľa na tejto zmene - inovuje odvetvia, na ktorých je naša spoločnosť závislá, a ponúka riešenia, ktoré uspokojujú rastúci dopyt v energetike, potravinárstve, vodnom a námornom priemysle. Spoločnosť je súčasťou riešenia systémovej zmeny: urýchlenie prechodu na energetiku a zníženie emisií pred rokom 2030 prostredníctvom budovania energetického systému budúcnosti a zároveň rýchlej dekarbonizácie súčasného energetického systému. Okrem toho propaguje spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov energie v celom hodnotovom reťazci.

Najnovšie informácie a živé prenosy z programu spoločnosti Alfa Laval na konferencii COP28: www.alfalaval.com/COP28

Štítky

All

Alfa Laval at COP28

cop28-logo-green-small.jpgAlfa Laval bude súčasťou švédskej delegácie, ktorá povedie dialóg s osobami s rozhodovacou právomocou, regulačnými orgánmi, partnermi a zákazníkmi s cieľom konať spoločne a urýchliť cestu k uhlíkovej neutralite.

Viac informácií o COP28

 

Súvisiace informácie: