2024-02-19 ProductNews

V hlavnej úlohe inovácie: Alfa Laval a cesta k udržateľnému priemyslu

V dnešnom priemyselnom svete je hľadanie inovatívnych a udržateľných riešení kľúčovým prvkom úspechu. Požiadali sme pána Karla Valáška, riaditeľa spoločnosti Alfa Laval Central Europe, o krátky rozhovor, v ktorom sme sa rozprávali o histórii firmy, výzvach súčasnosti, plánoch do budúcna, ale aj o firemnej kultúre tradičnej švédskej spoločnosti.

 

Dobrý deň, pán riaditeľ, mohli by ste nám stručne predstaviť firmu Alfa Laval a oblasti jej pôsobenia?

Dobrý deň, samozrejme. Alfa Laval je medzinárodná spoločnosť, založená Gustavom de Lavalom v roku 1883 vo Švédsku. Gustav de Laval bol inžinier a vynálezca, ktorý stál za mnohými priemyselnými patentmi. Ako príklad môžem uviesť vynález separátora na mlieko, vďaka ktorému môžeme oddeliť smotanu od mlieka. Zariadenia tohto typu sú srdcom každej mliekárne a základom pre širokú škálu mliečnych výrobkov.

V dnešnej dobe je naša spoločnosť známa ako popredný výrobca separátorov, tepelných výmenníkov, čerpadiel a ventilov. Technológie Alfa Laval sa uplatňujú v mnohých odvetviach, od potravinárstva, až po chemický priemysel. Našou doménou je zefektívnenie a nastavenie procesov v oblasti takmer akéhokoľvek výrobného procesu, ktorý zahŕňa kvapalinu.

CE_keytech.png

Akým výzvam čelí Alfa Laval v súčasnosti?

Naši zákazníci, najmä priemyselné podniky, čelia výzvam spojeným s vysokými cenami energie, či už ide o elektrickú energiu alebo plyn. Táto situácia je pre nás výzvou a príležitosťou. Snažíme sa prostredníctvom inovácií a efektívnych riešení pomôcť našim klientom znížiť energetickú spotrebu, náklady na výrobu a zároveň prispieť k udržateľnosti.

Ako reaguje Alfa Laval na požiadavky udržateľnosti a zníženia energetickej spotreby, ktoré patria medzi hlavné výzvy EÚ a vo svete?

Sme plne zapojení do procesu udržateľnosti z hľadiska interných i externých cieľov stanovených Parížskou dohodou. Naše technológie a produkty smerujeme k úspore vody, minimalizácii spotreby elektrickej energie a podporujeme alternatívne potraviny, ako sú rastlinné mlieka alebo alternatívne zdroje bielkovín, napríklad z hmyzu. V rámci inovácií napríklad prinášame riešenia pre získavanie tepla z výrobných procesov alebo vysoko účinné separátory s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Reagujeme tak na požiadavky našich kľúčových zákazníkov, ktorí majú v rámci dodávacích reťazcov jasné priority a ciele v oblasti udržateľnosti. Je to nevyhnutné z hľadiska ochrany našej planéty a udržateľného biznisu.

Môžete nám priblížiť konkrétny príklad úspechu v oblasti udržateľnosti a inovácií?

Nedávno sme implementovali špeciálne tepelné výmenníky v poprednom cukrovare v ČR, čo viedlo k výraznej ročnej úspore energie o 5 400 MWh, návratnosť investície sa dosiahla v rámci jedného roka.
Ďalej sme napríklad úspešne nasadili spaľovací výmenník do procesu praženia kávy, kde sme spätným využitím strateného tepla ušetrili ročne 2 000 MWh a návratnosť tejto investície bola len niekoľko mesiacov.

CE_Karel_Valasek_01_640x360.png

Môžete nám povedať niečo o firemnej kultúre v škandinávskom štýle a Vášom prístupe k zamestnancom?

Našu firemnú kultúru si veľmi vážime. Je postavená na dôvere, samostatnosti a otvorenosti. Snažíme sa poskytnúť zamestnancom priestor pre kreativitu a aktivitu. Máme plochú organizačnú štruktúru, čo uľahčuje komunikáciu a zdieľanie nápadov. Rovnako sme hrdí na to, že vo firme máme vynikajúcich a dlhoročných zamestnancov, a snažíme sa motivovať nové talenty najmä z technických univerzít. Mňa samotného práca v Alfa Laval aj po 12 rokoch stále veľmi motivuje a napĺňa. A to hlavne vďaka skvelým kolegom, s ktorými mám možnosť spolupracovať, a tiež vďaka dynamike firmy a jej širokému technologickému zameraniu. Stále sa učíme nové veci, sme pripravení prispievať k udržateľnosti a inováciám vo svete priemyslu.

Štítky

All
CE Karel Valasek 02 640x360

        

Tri technológie

Naše kľúčové technológie sa objavujú v mnohých rôznych oblastiach a aplikáciách.

 

Súvisiace informácie: