2024-03-28 ProductNews

Udržateľné mestá – čas na implementáciu v širokom rozsahu!

Spoločnosť Alfa Laval spája zainteresované strany z celého hodnotového reťazca na pripravovanom podujatí spolupráce.

Podľa dohody z konferencie COP28 sa naše úsilie v oblasti energetickej účinnosti musí zdvojnásobiť, aby sme do roku 2030 dosiahli globálne ciele uhlíkovej neutrality. Ak chceme tento záväzok naplniť, je potrebné premeniť tento stav povedomia na činy a realizovať ho vo veľkom meradle. Práve tu vstupujú do hry Udržateľné mestá.

Keďže mestá sa podieľajú 80 % na globálnej spotrebe energie a viac ako 70 % na globálnych emisiách uhlíka, zlepšenie energetickej účinnosti vykurovacích a chladiacich systémov, prepojenie sektorov a spolupráca v rámci prelomových partnerstiev môžu skutočne priniesť zmenu.

Spoločnosť Alfa Laval hostí 9. apríla prvé podujatie zamerané na spoluprácu v oblasti uhlíkovej neutrality, na ktoré pozýva zainteresované strany z odvetvia, zástupcov miest, politických činiteľov a partnerské organizácie, aby sa zúčastnili na panelovej diskusii na túto dôležitú tému.

 

  • Ako môžeme dosiahnuť zmenu prostredníctvom partnerstiev?
  • Ako zmeníme uvedomelosť na činy a implementujeme ju v širšom rozsahu?
  • Ako môžu priemyselné odvetvia a mestá využiť spoluprácu na zdvojnásobenie energetickej účinnosti?

Konferencia COP28 objasnila dôležitosť energetickej účinnosti pre udržateľnosť miest a znižovanie ich závislosti od fosílnych palív. Implementácia technológií na rekuperáciu tepla, ako aj centralizované vykurovanie a chladenie preukázateľne výrazne zlepšujú energetickú účinnosť a budú neoddeliteľnou súčasťou dosahnutia uhlíkovej neutrality v mestách na celom svete.

S elektrifikáciou a exponenciálnym rastom populácie vo väčšine miest na celom svete rastie aj potreba energeticky účinných riešení vykurovania a chladenia. Na uspokojenie tohto dopytu a dosiahnutie skutočnej udržateľnosti miest bude dôležitá spolupráca, prepojenie sektorov a zavedenie účinných technológií prenosu tepla.  

Konferencia COP28 bola východiskovým bodom pre vytváranie povedomia o udržateľných mestách. Teraz je čas využiť tieto poznatky v praxi a účinne implementovať tieto postupy v širšom rozsahu. Zvýšenie energetickej účinnosti miest a ich menšia závislosť od fosílnych palív v súvislosti s vykurovaním a chladením sú kľúčové pre klimatickú transformáciu a podporu miest pri znižovaní ich emisií. „Dôvodom, prečo spájame zainteresované strany z rôznych odvetví hodnotového reťazca, je, že na úspešné presadzovanie zmien potrebujeme spoluprácu,“ hovorí Thomas Møller, prezident divízie energetiky spoločnosti Alfa Laval.

Podujatie o spolupráci na tému Udržateľné mestá sa bude vysielať 9. apríla o 15.00 hod. (SEČ).
Zistite viac a prihláste sa na podujatie tu: Udržateľné mestá, živý prenos z podujatia 9. apríla | Alfa Laval


Program

ÚVOD – Výzva pre mestá v oblasti energetickej transformácie 


COP28 – Prínos miest k zdvojnásobeniu miery implementácie energetickej účinnosti
Mark Watts, výkonný riaditeľ skupiny C40 Cities Climate Leadership GroupÚVAHY Z COP28
Julien Gennetier, prezident divízie Rozoberateľných výmenníukov tepla spoločnosti Alfa Laval
Anna Hall, vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou, divízia energetiky spoločnosti Alfa LavalVIDIEŤ ZNAMENÁ VERIŤ – Osvedčené postupy pre energetickú účinnosť v mestách a ich okolitých ekosystémoch


PANELOVÁ DISKUSIA – Aké sú riešenia a ako ich implementujeme v širšom rozsahu?
Akú úlohu zohráva energia, centralizované vykurovanie a tepelné siete v udržateľnom meste? Ako štandardizácia a spolupráca v rámci hodnotového reťazca podporujú rozširovanie? Ako môžu politiky a finančné nástroje podporiť túto zmenu? Akú úlohu zohrávajú energeticky efektívne budovy a holistický energetický systém? Ako môže centralizované chladenie podporiť mestá na ceste k uhlíkovej neutralite?

PANELISTI
Aurélie Beauvais, výkonná riaditeľka spoločnosti Euroheat & Power
Olivier Racle, vedúci obchodnej platformy DHC v spoločnosti ENGIE
Phil McDermott, vedúci transformácie mestskej energie v spoločnosti E.ON UK
Sezgin Kadir, generálny riaditeľ skupiny Kraftringen
Anna Ekdahl, riaditeľka pre energeticky náročné odvetvia, energetickú transformáciu v spoločnosti Ramböll
Ulf Gehrckens, výkonný viceprezident pre firemnú energetiku a klimatické záležitosti v spoločnosti Aurubis AG
Malgorzata Moczynska, prezidentka divízie pre spájkované a celonerezové výmenníky tepla v spoločnosti Alfa Laval
Neil Parry, globálny vedúci divízie centralizovanej energetiky v spoločnosti Alfa LavalEŠTE NIEČO NA ZÁVER – ukážka sily spolupráce
Prvotriedna technológia sa stáva súčasťou siete centralizovaného vykurovania


Organizátorkou podujatia bude novinárka a veľvyslankyňa Paktu EÚ o klíme Catarina Rolfsdotter

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: