2024-05-06 ProductNews

Premena slnečného žiarenia na obnoviteľnú energiu pre udržateľný ohrev

Obnoviteľná energia je vyzdvihovaná ako celosvetovo najlacnejší energetický zdroj. S cieľom urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie premieňa dánsky dodávateľ solárnej energie Heliac A/S energiu zo slnka na solárne teplo pre globálny spracovateľský priemysel, a to za výrazne nižšiu cenu, ako je cena tepla vyrobeného spaľovaním fosílnych palív. S týmto cieľom spolupracoval podnik Heliac so spoločnosťou Alfa Laval na vývoji vysokoúčinného solárneho prijímača pre solárny sledovač Heliac Solar Tracker. Solárna tepelná technológia podniku Heliac a jeho obchodný model dnes nanovo definujú spôsob výroby, predaja a integrácie solárneho tepla do energetických riešení budúcnosti.

Prechod na koncentrované solárne teplo

Na rozdiel od tradičnej technológie so zakrivenými šošovkami využíva solárny sledovač Heliac ploché priehľadné šošovky, ktoré sústreďujú slnečnú energiu do jediného lúča s vysokou intenzitou. Zásadnou súčasťou systému je vysokovýkonný solárny prijímač Alfa Laval STC40, ktorý premieňa koncentrované slnečné svetlo na tepelnú energiu. Výsledkom je všestranné a inovatívne riešenie solárnej energie, ktoré výrazne znižuje náklady a uhlíkovú stopu tepelného ohrevu v priemyselných procesoch.

Ako funguje solárny sledovač Heliac

Heliac_concept_image.png

  1. Šošovky − každá šošovka v paneli s ôsmimi šošovkami sústreďuje slnečné svetlo s 50-násobnou intenzitou na solárne prijímače Alfa Laval STC40.
  2. Panely − každý panel sa skladá z ôsmich šošoviek, jedného základu zakotveného do zeme a prepojovacích vedení medzi prijímačmi.
  3. Sleduje slnko − každý panel s ôsmimi šošovkami sleduje slnečné svetlo individuálne v dvoch osiach, čím sa zabezpečuje optimálny zber energie.
  4. Prijímač − teplota vody sa zvyšuje o 1 – 2 °C na prijímač.

 

Návrh solárneho prijímača vhodného na daný účel

Podnik Heliac mal ťažkosti s obstaraním vhodného solárneho prijímača, pretože jeho solárny sledovač sústreďoval slnečné svetlo s takou vysokou intenzitou, že teplo prepálilo kov iných solárnych prijímačov. Preto požiadala spoločnosť Heliac o pomoc spoločnosť Alfa Laval.

Spolupráca s odborníkmi spoločnosti Alfa Laval na vývoji kvalitného solárneho prijímača vhodného na daný účel bola mimoriadne užitočnou a obohacujúcou skúsenosťou. Ich systematický prístup k iteratívnemu dizajnu a inžinierstvu bol neoceniteľný v riešení vznikajúcich problémov,“ hovorí Henrik Pranov, generálny riaditeľ podniku Heliac.

„Spoločnosť Alfa Laval rieši a prekonáva konštrukčné výzvy. Sústavným testovaním a zdokonaľovaním sme dosiahli náš cieľ − vysokoúčinný solárny prijímač, ktorý spĺňa naše požiadavky.“

Inovatívny solárny prijímač Alfa Laval STC40, vyrobený zo 100 % nehrdzavejúcej ocele, má bezkonkurenčnú spoľahlivosť, neoceniteľnú odolnosť proti korózii a schopnosť odolávať teplotám až do 550 °C. Na účinnejšiu absorpciu slnečného svetla a maximalizáciu množstva energie, ktorá sa premieňa na teplo, aplikoval podnik Heliac pri prijímači STC40 špeciálnu povrchovú úpravu.

Za účinnosťou nášho solárneho sledovača Heliac stoja dva základné komponenty. Jedným z nich je prijímač Alfa Laval STC40. Druhým je naša plochá priehľadná šošovka,“ hovorí pán Pranov. "Bez Alfa Laval STC40 by sme však nemali žiadny produkt."

Vysoká účinnosť, väčšia úspora nákladov

Účinnosť je pre podnik Heliac zásadnou prioritou. Solárny sledovač Heliac a solárny prijímač Alfa Laval STC40 majú rovnakú účinnosť ako tradičné solárne koncentrátory so zakriveným zrkadlom pri podstatne nižších obstarávacích nákladoch ako pri porovnateľných tradičných technológiách. Plochá konštrukcia panelov Heliac si vyžaduje menej materiálu na výrobu, menej práce na stavbe a jednoduchšiu inštaláciu rampových základov namiesto betónových. Navyše sa dajú ľahko umiestniť do solárnych polí, čo je užitočné najmä v oblastiach náchylných na silný vietor. Prijímač STC40 tiež prispieva k trvalej úspore nákladov vďaka svojej vysokej účinnosti a malej náročnosti na výrobu i inštaláciu.

Naliehavá potreba prechodu na čistú energiu

Keďže celosvetový dopyt po energiách neustále rastie a zároveň sa čoraz viac krajín snaží znížiť svoju závislosť od fosílnych palív, prechod na obnoviteľné zdroje energie má zásadný význam pre energetickú bezpečnosť. Koncentrované solárne teplo môže byť v týchto snahách rozumnou cestou vpred. Voľba riešení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov, ako je solárny sledovač Heliac so solárnym prijímačom Alfa Laval STC40, môže urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie. Podnik Heliac sa snaží o rozšírenie solárneho sledovača Heliac Solar Tracker so solárnym prijímačom Alfa Laval STC40 na trhu vo väčšom rozsahu ako nosného energetického riešenia.

„Naším cieľom je čo najrýchlejšie uspokojiť dopyt po solárnom teple,“ vraví pán Pranov. „Spoločnosť Alfa Laval sa osvedčila ako spoľahlivý partner, ktorý nám dokáže pripraviť na mieru prispôsobené riešenia a podporiť nás od pilotných projektov až po veľkokapacitné komerčné riešenia. Očakávame, že spoločnosť Alfa Laval nás bude sprevádzať počas celého procesu transformácie trhu s energiami a bude nám zároveň s rastom našej činnosti dodávať milióny solárnych prijímačov.“

Štítky

All
Heliac 640x360

        

7.14 intro image.jpg

Urýchlujeme prechod na udržateľné riešenia

Spoločnosť Alfa Laval spolu s našimi zákazníkmi a partnermi urýchľuje prechod na efektívnejšie a čistejšie energetické riešenia a posúva dopredu obehové hospodárstvo.
Naše hlboké znalosti odvetvia nám umožňujú optimalizovať procesy našich zákazníkov, prekonávať ich najťažšie výzvy a naďalej zlepšovať svet každý deň.

Začnite svoju transformáciu tu

Súvisiace informácie: