2024-06-04 ProductNews

Dosiahnite novú úroveň výkonnosti - Efektívne výmenníky tepla pre úsporu energie a vysoký výkon

Komplex Varso vo Varšave, Poľsko, sa v roku 2022 stal najvyššou budovou v EÚ s výškou neuveriteľných 310 metrov. Na pokrytie všetkých potrieb v oblasti systémov vykurovania, chladenia, vetrania a klimatizácie dodala spoločnosť Alfa Laval 30 vysokoúčinných výmenníkov tepla. Vďaka nim sa dosiahnu úspory energií, čím sa znížia emisie CO2 a minimalizuje sa ekologická stopa objektu, a tiež vyššie výkony a životnosť zariadení budov.

Komplex Varso bude jedinečný polyfunkčný objekt v centre Varšavy. Tento prestížny projekt tvoria dve nižšie budovy – Varso 1 a Varso 2 –, ktoré navrhla spoločnosť HRA Architekci, a 310 metrov vysoká veža, ktorú navrhla spoločnosť Foster + Partners. Komplex má celkovú hrubú prenajímateľnú plochu 144 000 m2 vrátane kancelárií, hotela, reštaurácií, maloobchodných priestorov na prízemí a priameho spojenia s hlavnou železničnou stanicou vo Varšave.

Udržateľný rozvoj

Vo výstavbe týchto budov bola pre zhotoviteľa – spoločnosť HB Reavis dôležitá ochrana životného prostredia, ako aj pohodlie a zdravie návštevníkov a zamestnancov. Výsledkom bolo získanie najvyššieho hodnotenia „Outstanding“ v rámci medzinárodného certifikačného systému BREEAM za splnenie najvyšších štandardov v oblasti udržateľného rozvoja. Vykonala sa analýza všetkých hlavných prvkov komplexu Varso Place z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a s cieľom prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Zameranie na znižovanie spotreby energií a flexibilné služby

Obzvlášť ocenenou oblasťou boli riešenia na úsporu energie a vody vrátane energeticky úsporných klimatizačných, vykurovacích a osvetľovacích systémov. Podľa spoločnosti HB Reavis sa očakáva, že zvolené riešenia znížia spotrebu energie o takmer 23 %. Spoločnosť Alfa Laval bola pre tieto budovy vybraná ako dodávateľ výmenníkov tepla vďaka silnej pozícii svojej značky a širokému portfóliu rozoberateľných a spájkovaných výmenníkov tepla.

Ďalším kľúčovým dôvodom, prečo si dodávateľ vybral poľské zastúpenie Alfa Laval, bola jej schopnosť splniť všetky požiadavky zadania, čo sa týka prevádzkových parametrov, rozmerov aj hmotnosti. Zásadným kritériom bola dostupnosť kontaktnej osoby, ktorá dokáže byť nápomocná v prípade potreby zmien. To sa ukázalo ako veľmi dôležité, keďže počas výstavby budov sa vykonalo viacero zmien a úprav. Zmeny sa týkali nielen výkonu, teploty a tlaku výmenníkov, ale aj celkovej koncepcie.

Pri takto komplikovaných projektoch je mimoriadne dôležitá možnosť rýchleho prístupu k servisu a podpore a spoločnosť Alfa Laval poskytuje vynikajúci blízky servis vďaka svojmu technickému oddeleniu, ktoré sa nachádza neďaleko.

Gasketed plate heat exchanger

Udržateľné riešenie s vyššou účinnosťou

Spoločnosť Alfa Laval dodala 30 kusov rozoberateľných i spájkovaných výmenníkov tepla, ktorých použitie bude v systémoch vykurovania, chladenia, vetrania a klimatizácie budov. Ako vysvetľuje Krystyna Libich-Gajda, špecialistka spoločnosti Alfa Laval Poľsko pre zariadenia na výmenu tepla v systémoch HVAC, vďaka účinnosti týchto výmenníkov tepla sa znížia tepelné straty a spotreba vody i elektrickej energie:

Rozhodli sme sa nainštalovať výmenníky z nášho najnovšieho portfólia série T kvôli všetkým jedinečným výhodám tohto radu. Ich asymetrické kanály v kombinácii so špeciálnou konštrukciou otvorov a dosiek dávajú niekoľko stupňov navyše na sekundárnej strane, čo prispieva k maximalizácii účinnosti. V skratke sú výhodami pre koncového používateľa nižšie náklady na vykurovanie a nižšie emisie CO2.“

Projektová kancelária sa rozhodla využiť výmenníky tepla s certifikáciou AHRI a so zárukou výkonu v niekoľkých kritických systémoch na zaistenie bezpečnosti v najvyššej budove komplexu – Varso Tower. K tomuto rozhodnutiu prispela komplexnosť projektu a vysoká prestíž a jedinečnosť lokality Varso. Použitie doskových výmenníkov tepla s certifikátom AHRI znižuje spotrebu energie a výrazne redukuje prevádzkové náklady počas celej životnosti, keďže výsledkom je energeticky úsporný systém a výkon v súlade so špecifikáciami výrobku.

Široký priestor pre veľké príležitosti

Rozsah dodávky zahŕňal technické know-how spoločnosti Alfa Laval, inštaláciu, servis a zákaznícku podporu, ako aj široký rozsah typov tepelných výmenníkov Alfa Laval:

  • 4× T20
  • 9× TL10, M15 a M10
  • 8× AQ4 a AQ6
  • 9× CB400 a CB200

Všetky výmenníky tepla boli vybavené chladiarenskou alebo kúrenárskou izoláciou.

Inštalácia vysokoúčinných výmenníkov tepla v chladiacich a vo vykurovacích systémoch komplexu Varso dáva veľký priestor na znižovanie účtov za energie a emisií CO2 bez toho, aby to negatívne ovplyvňovalo výkon a kvalitu výrobkov. Popri minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie znižujú moderné rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval prevádzkové náklady a zvyšujú účinnosť pre nášho zákazníka.

Štítky

All
varso-place-640x360

Prečo Alfa Laval?

  • Spoločnosť Alfa Laval je lídrom na trhu, ktorý zaručuje kvalitu
  • Rýchlosť reakcie v prípade potreby zmien a plná dostupnosť zástupcu spoločnosti Alfa Laval
  • Rýchly prístup k servisu, ktorý sa nachádza v poľskej Lodži
  • Široké portfólio rozoberateľných a spájkovaných výmenníkov tepla
  • Schopnosť splniť všetky požiadavky, čo sa týka prevádzkových parametrov, ako aj rozmerov a hmotnosti
  • Možnosť dodávky výmenníkov tepla s izoláciou

Súvisiace informácie: