2023-08-29 ProductNews

Zabezpečenie optimálnej účinnosti skladovania solárnej energie

Alfa Laval poskytuje výmenníky tepla pre pokročilú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a dlhodobé skladovanie energie v Austrálii. Keď mala začínajúca spoločnosť RayGen, ktorá sa zaoberá čistými technológiami, postaviť prvú elektráreň PV Ultra a Electro Thermal Storage na svete v austrálskom štáte Victoria, spoločnosť Alfa Laval poskytla doskové výmenníky tepla na optimalizáciu energetickej účinnosti a návrhu systému. Vďaka našej globálnej prítomnosti, odborným znalostiam v oblasti optimalizácie tepelného výkonu a špičkovej technológii je Alfa Laval ideálnym partnerom pre spoločnosti z oblasti Cleantech.

Udržateľná technológia pre dekarbonizovanú budúcnosť

RayGen je austrálska technologická spoločnosť s poprednými svetovými objavmi v oblasti technológie solárnej energie a skladovania energie z obnoviteľných zdrojov. Poskytuje solárnu energiu a skladovanie s ekonomikou prečerpávacej vodnej energie a flexibilitou batérií. Technológia PV Ultra a Electro Thermal Storage zachytáva slnečné svetlo pomocou zrkadiel a ukladá energiu vo vode. Vďaka energii uloženej vo forme horúcej vody sa bude počas noci vyrábať elektrická energia pomocou turbíny s organickým Rankinovým cyklom (ORC).

Spoločnosť RayGen je priekopníkom v oblasti technológií PV Ultra a Electro Thermal Storage System, ktoré poskytujú dispečersky riadenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov na požiadanie. Svoj prvý projekt PV Ultra nasadila v Newbridge, avšak prvým nasadením kombinácie technológií PV Ultra a Electro Thermal Storage bude projekt Carwarp vo Victorii.

Projekt Carwarp pozostáva zo 4 MW solárnej energie a 3MW/50MWh systému ETS, ktorý ušetrí 10 000 ton emisií CO2 ročne a bude poskytovať obnoviteľnú elektrinu vo dne aj v noci približne 1 000 domácnostiam.

Spoľahlivý partner, spoločnosť Alfa Laval, zdieľa naše odhodlanie pre globálny prechod na obnoviteľné zdroje energie a v elektrárni Carwarp dodala špičkovú technológiu prenosu tepla a odborné znalosti.
Richard Payne, generálny riaditeľ spoločnosti RayGen

Osvedčené technológie pre revolučný systém

Tri osvedčené technológie spoločne vytvárajú revolučný systém. Solárne pole sústreďuje žiarenie na kolektor na vrchole veže, kde je umiestnený fotovoltický modul PV ULTRA - satelitnej triedy - a vyrába elektrickú energiu aj teplo. Teplo sa uskladňuje vo vodnom zásobníku tepla (92 °C), zatiaľ čo elektrina sa buď dodáva do siete, alebo sa uskladňuje napájaním chladiaceho zariadenia, ktoré ochladzuje vodu v chladiacom zásobníku (2 °C).

Dve akumulačné nádrže - každá o veľkosti približne štyroch olympijských plaveckých bazénov - slúžia ako teplý a studený zásobník pre potreby okruhu organického Rankinovho cyklu (ORC), ktorý je energetickým blokom a na požiadanie dodáva elektrickú energiu z uskladnenej energie z obnoviteľného zdroja.

V chladiacom zariadení aj v systéme ORC sa používajú polozvrárané a rozoberateľné výmenníky tepla Alfa Laval.

Alfa_Laval_Solar_Plus_Storage_EN_illustration.png

Pomáhať meniť veci k lepšiemu

Na splnenie požiadaviek spoločnosti RayGen odborníci spoločnosti Alfa Laval úzko spolupracovali naprieč hranicami, aby dodali špičkovú technológiu v kombinácii s bohatými odbornými znalosťami v oblasti aplikácie a optimalizácie tepelného výkonu. Spolupráca sa tiahla naprieč kontinentmi so spoločnosťou RayGen v prípade chladiaceho zariadenia, ako aj so subdodávateľmi v Turecku v prípade systému ORC.

V rámci tohto projektu bolo dodaných pätnásť jednotiek rozoberateľných doskových výmenníkov tepla a polozváraných doskových výmenníkov tepla. Sú vybavené jedinečnými funkciami RefTight™, vysokoúčinným tesnením pre vysokotlakové úlohy, CurveFlow™, rozvodnou plochou, ktorá zlepšuje prietok média a minimalizuje riziko znečistenia, a OmegaPort™ s nekruhovými otvormi, ktoré zlepšujú prietok média a tepelnú účinnosť. Spoločnosť Alfa Laval dodala dokonalé riešenie načas a úplne v súlade so špecifikáciami stanovenými pre tento projekt.

Spoločnosť Alfa Laval poskytla hlboké znalosti v oblasti vývoja návrhu systému, ako aj podporu a spoluprácu, ktoré poskytli dôležité poznatky pre vývoj projektov. Technológiu PV Ultra a Electro Thermal Storage možno ľahko rozšíriť na väčší projekt s nižšími nákladmi, s flexibilitou v konfigurácii a prevádzke, kde Alfa Laval môže byť spoľahlivým strategickým dodávateľom výmenníkov tepla.

Spoločnosť Alfa Laval je celosvetovo odhodlaná spolupracovať s priekopníkmi čistých technológií, ako je RayGen, na urýchlení energetickej transformácie využitím svojich rozsiahlych skúseností v oblasti konštrukčného návrhu na dosiahnutie optimálneho a spoľahlivého tepelného výkonu. Spoločnosť Alfa Laval prináša zmenu vďaka kapacitám a know-how, ktoré pomáhajú začínajúcim podnikom v oblasti čistých technológií a urýchľujú ich rozvoj.

Štítky

All
RayGen 640x360

        

TK20 320

TK20 - Značkové funkcie

RefTight_120x120.png RefTight™
tesniaci systém
CurveFlow_120x120.png CurveFlow™
distribučná oblasť
OmegaPort_symbol_142x142.png OmegaPort™
nekruhové otvory

cleantech_symbols640x360.jpg

Úspora emisií

10 000 ton úspory CO2 / rok

Domy

Zabezpečenie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre približne 1000 domácností

Zmena technológie

Inovatívne riešenia na dlhodobé skladovanie energie

Súvisiace informácie: