2023-11-21 ProductNews

Výhody používania kondenzačného výmenníka AlfaCond pri výrobe cukru

Udržanie ziskovosti na vysoko konkurenčnom trhu s cukrom si vyžaduje udržateľné riešenia, ktoré znižujú náklady na energiu, vodu a údržbu a zároveň zvyšujú výnosy.

Pre spoločnosť PT. Permata Dunia Sukses Utama, dodávateľa doskových kondenzačných výmenníkov tepla Alfa Laval AlfaCond

Doskové kondenzačné výmenníky tepla Alfa Laval nám umožňujú získavať energiu kondenzáciou brýdových pár na ďalšie použitie v našej rozpúšťacej stanici. Prínosy môžeme ľahko merať z hľadiska úspory energie a zníženej spotreby čistej vody, hovorí generálny riaditeľ Choo Chun. S podporou miestneho technického tímu spoločnosti Alfa Laval je údržba kondenzačných výmenníkov tepla jednoduchá a nenáročná.

Hnacou silou indonézskeho poľnohospodárstva a priemyslu je spoločnosť PT. Permata Dunia Sukses Utama (PT. PDSU), ktorá je jedným z najväčších cukrovarov v Indonézii, spracováva surový cukor na biely kryštálový cukor na priemyselné využitie. Spoločnosť bola založená v roku 2003 a jej súčasná menovitá kapacita tavenia je 1 800 TPD.

SPOLOČNOSŤ PT. PDSU je členom Združenia indonézskych výrobcov rafinovaného cukru (AGRI) a v súčasnosti používa jednotky AlfaCond ako kondenzačné výmenníky tepla vo výparníku a vo fermentore.

Výhody používania kondenzačného výmenníka AlfaCond pri výrobe cukru

Celosvetovo nízke ceny cukru vyvíjajú silný tlak na všetkých výrobcov cukru, aby maximalizovali úspory energie a zabezpečili nepretržitú výrobu počas náročného a časovo kritického obdobia zberu a následného spracovania.

Doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú všeobecne uznávané ako špičkové z hľadiska účinnosti prenosu tepla, čo umožňuje používateľovi dosiahnuť významné úspory energie.

Pre ziskovosť prevádzky používateľa je rozhodujúca spoľahlivosť všetkých zariadení, ako aj náklady na servis a údržbu.

Tú zabezpečujú doskové kondenzátory Alfa Laval. Ponúkajú vyššiu tepelnú účinnosť a lepšiu geometriu prietoku ako akákoľvek bežná alternatíva.

Spoločne prinášajú výhody, ako sú kompaktné rozmery, lepšie využitie tepla a vyššia produktivita.

Štítky

All
Benefits of using Alfacond in the sugar process 1

Výhody produktu

AlfaCond je doskový kondenzačný výmenník tepla určený na kondenzáciu vo vákuu. Kondenzačné výmenníky tepla AlfaCond sú založené na polosvarenej technológii spoločnosti Alfa Laval. Pary kondenzujú vo zváranom kanáliku, zatiaľ čo chladivo prechádza cez utesnený kanálik

 

Vlastnosti a výhody

  • Voliteľné dochladzovanie kondenzátu a nekondenzovateľných plynov
  • Flexibilná konfigurácia
  • Nastaviteľná veľkosť teplovýmennej plochy
  • Chladivo sa nemieša s kondenzátom
  • Jednoduchá inštalácia – kompaktný dizajn
  • Vysoká prevádzková účinnosť
  • Jednoduché otváranie na kontrolu a čistenie a jednoduché čistenie pomocou CIP

Súvisiace informácie: