2023-07-18 ProductNews

Staňte sa rozumne hospodáriacou firmou

Pripravte sa na využitie potenciálu: Udržateľné potraviny a liečivá sa začínajú optimalizáciou procesov. Tým, že každý krok procesu bude čo najspoľahlivejší a najefektívnejší. Tým, že dokážete urobiť viac s menším množstvom. Neplytvajte vodou, energiou ani výrobkami. Dosiahnite skutočnú udržateľnosť v samotnom jadre vášho podnikania tým, že úspory energie, vody a nákladov pôjdu ruka v ruke.

 

Systém OptimizeTM od spoločnosti Alfa Laval podporí vaše existujúce procesy a umožní až 90 % úsporu vody, energie a chemikálií pri malej a bezrizikovej investícii.

Nezostávajte pri štandarde - optimalizujte!

Voda je v potravinárskom a nápojovom priemysle nevyhnutná. Zároveň sa spotreba vody stáva popri energetickej účinnosti kľúčovým parametrom udržateľnosti. Prečo? Pretože hospodárenie s vodou a jej efektívnosť umožňujú získať povolenie na prevádzku a konkurenčnú výhodu.

Úspory vody a energie sa dosahujú vo všetkých oblastiach. Od získavania, čerpania a ohrievania vody až po cirkuláciu a úpravu technologickej vody. Proaktívny a systematický prístup k hospodáreniu s vodou vám umožní monitorovať spotrebu vody, nájsť kritické miesta a investovať do modernizácie, ktorá prinesie skutočný rozdiel.

Teraz je čas konať

Efektívne využívanie vody je potrebné všade. Účinnosť komponentov, ako sú čerpadlá a ventily, zaznamenala obrovské zlepšenie, pričom sa objavili nové možnosti automatizácie. Výmena starších technológií za technológie novej generácie má veľký potenciál na zlepšenie efektívnosti využívania vody.

Preto Alfa Laval vyvinula systém OptimizeTM. Systém Optimize poskytuje praktické fakty a poznatky, ktoré vám umožnia splniť ciele udržateľnosti a znížiť celkové náklady na prevádzku. Systém OptimizeTM poskytuje odporúčania na modernizáciu do budúcnosti, ktoré pomáhajú šetriť vodu a náklady a zároveň zlepšujú vodnú a energetickú stopu zariadenia.

Začnime!

Štítky

All
optimize-preview-image640x360

        

Súvisiace informácie: