2023-10-30 ProductNews

RECOLINE – systémy spätného získavania tepla z horúcich spalín a splodín

Spoločnosť Decon sa už viac ako 30 rokov zaoberá technológiami prenosu tepla. Venuje sa najmä vývoju a výrobe kompletných systémov odovzdávacích staníc na centrálne zásobovanie teplom.

Vo svojom technickom zázemí má kompletný vývoj a výrobu zariadení systémov prenosu tepla. Snaží sa preto ponúkať svojim zákazníkom aj ďalšie technologické riešenia na širokú škálu aplikácií, ako napríklad: ohrev a chladenie technologických kvapalín, tlakové oddelenie médií a spätné získavanie tepla.

Súčasné riešenia spoločnosti Decon dokážu regenerovať teplo z rôznych druhov kvapalín, pary a iných odpadových kvapalín s potenciálne využiteľným teplom. Následne môžu mať využitie na predohrev alebo ohrev kvapalín v rôznych priemyselných odvetviach a tepelnej energetike.

Novinkou v ich portfóliu sú technológie prenosu tepla medzi plynom a kvapalinou s označením RECOLINE. Tieto moduly umožňujú spätne získavať teplo zo spalín, splodín či horúcich plynov, a to najmä v tepelnej energetike, potravinárskom a kovospracujúcom priemysle.

Kľúčovým prvkom v systéme RECOLINE je jedinečná technológia doskových výmenníkov tepla ALFA LAVAL typu GTL (z ang. gas-to-liquid, čiže plyn – kvapalina). Ide o špeciálne asymetrické doskové výmenníky s priečnym prúdením a otvorenou konštrukciou na strane plynného média. Táto unikátna technológia umožňuje prevádzkové teploty až 750 °C bez rizika tepelnej únavy. Koncepcia RECOLINE má vysokú modularitu, čo umožňuje navrhovať a dodávať tieto jednotky na mieru pre konkrétne riešenia. Pri technickom riešení sa kládol dôraz na jednoduchú údržbu a čistenie výmenníkov plyn-kvapalina, preto sú osadené samostatne v zásuvných boxoch. Boxy umožňujú jednoduchú demontáž a vybratie výmenníkov na účely vyčistenia.

Oblasť použitia

Vytvorenie systému RECOLINE bolo inšpirované možnosťou širokého použitia modulov v rámci spätného získavania zo spalín a horúcich plynov, ako sú:

  • energetika – ekonomizér ku kotlom a kogeneračným jednotkám,
  • potravinársky priemysel – využitie tepla zo spalín v pekárňach, pražiarňach, pri výrobe nápojov,
  • ľahký a kovospracujúci priemysel – využitie tepla zo spalín taviacich a tunelových pecí (zlievarne, tehelne, sklárne, keramický priemysel), riešenie emisií v lakovniach (teplo z termickej oxidácie) a ďalšie.

Celý článok si môžete prečítať tu

Štítky

All
GLX

Súvisiace informácie: