2022-11-01 ProductNews

Nový spôsob impulzného čistenia sediel vypúšťacích ventilov Alfa Laval ThinkTop ušetrí až 95 % kvapaliny na CIP čistenie

Vypúšťacie ventily tvoria až 20 % všetkých ventilov v typickom spracovateľskom závode. Ich čistenie je však nákladné, zložité a časovo náročné pre dlhé čistiace cykly a riziko tlakových rázov. Nový spôsob impulzného čistenia sediel ventilov Alfa Laval ThinkTop rieši všetky tieto problémy rýchlo a účinne odstraňuje škvrny na vypúšťacích ventiloch. Zároveň prináša až 95 % úsporu kvapaliny na CIP čistenie.

 

ThinkTop znova zvyšuje latku úspory vody. Nová funkcia impulzného čistenia sediel vypúšťacích ventilov prináša to isté, čo v roku 2019 priniesla funkcia rázového čistenia sediel ventilov Mixproof. Zatiaľ čo funkcia rázového čistenia znižuje spotrebu kvapaliny na CIP čistenie pri ventiloch Mixproof až o 90 %, impulzné čistenie sediel znižuje spotrebu kvapaliny na CIP čistenie vypúšťacích ventilov až o 95 %.

Vyššie úspory, dlhší prevádzkový čas

Predstavte si úspory, ktoré je možné dosiahnuť vďaka použitiu tejto štandardnej funkcie automatického čistenia ventilu, ktorá sa spúšťa stúpajúcim signálom programovateľného logického automatu (PLC) a riadi sa pomocou snímacích a riadiacich jednotiek Alfa Laval ThinkTop V50 a V70.

„Impulzné čistenie sediel ThinkTop prináša majiteľom a prevádzkovateľom technologických zariadení nevídané úspory kvapaliny na CIP čistenie v porovnaní s bežným čistením sediel riadeným časovačom PLC,“ hovorí René Stietz, manažér produktového portfólia pre ventily a automatizáciu zo spoločnosti Alfa Laval. „Spoločnosť Alfa Laval je prvým a jediným dodávateľom riešení pre automatizáciu ventilov, ktorý zabezpečuje významné úspory kvapaliny na CIP čistenie vypúšťacích ventilov.“

Rýchlejšie a účinnejšie impulzné čistenie

Proces čistenia ventilov riadia krátke rázy alebo impulzy, ktoré aktivujú ventil, keď strihové sily dosiahnu vrchol. Každý impulz v závislosti od polohy trvá menej ako jednu sekundu, čo zabraňuje tlakovým šokom v systéme. Impulz vytvára vysoké turbulentné prúdenie, keď kvapalina prechádza úzkou medzerou medzi telesom a sedlom ventilu, čím sa účinne odstraňujú všetky zvyšky vo vypúšťacích ventiloch bez škvŕn.
100 % overenie čistenia vypúšťacích ventilov

Impulzné čistenie sedla uľahčuje kontrolu a overenie cyklov čistenia ventilov. Poloha ventilu nie je riadená časovačom PLC, ale systémom Alfa Laval ThinkTop. Okrem zníženia objemu použitej kvapaliny na CIP čistenie programovanie snímača na rýchle otváranie a zatváranie sedla zabezpečuje rýchlejšie a dôslednejšie čistenie a hygienu ako čistenie riadené časovačom. ThinkTop tiež overuje, či bolo čistenie ventilu dokončené.

Impulzné čistenie sedla, ktoré je určené na použitie s jednosedlovými ventilmi alebo škrtiacimi klapkami používanými ako vypúšťacie ventily, je štandardnou funkciou snímacích a riadiacich jednotiek ThinkTop V50 a V70 s jedným elektromagnetickým ventilom. Bez ohľadu na režim pohonu môže byť vypúšťací ventil nakonfigurovaný ako normálne otvorený alebo normálne zatvorený uzatvárací alebo prepínací ventil. Impulzné čistenie sedla zjednodušuje uvedenie ventilu do prevádzky, zabraňuje tlakovým šokom a znižuje množstvo kvapaliny a času potrebného na CIP čistenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku alfalaval.com/ThinkTop

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: