2023-02-02 ProductNews

Maximálna hygiena a bezpečnosť pri výrobe syra vďaka 100 % pokrytiu ťažko dostupných plôch pri čistení nádrže

Veľká škandinávska mliekareň sa rozhodla rozšíriť svoju výrobnú kapacitu zvýšením objemu spracúvaného mlieka, preto sa obrátila na koncern Beritech Group, ktorý je skúseným konštruktérom nádrží a súvisiacich systémov. Cieľom bolo zabezpečiť úplné pokrytie čistenia dvoch nových zásobníkov na surové mlieko s výškou 30 metrov vybavených miešadlami so spodnou montážou.

Spoločnosť Beritech odporúčala na vysokoúčinné čistenie ťažko dostupných plôch nádrže použiť zariadenia na čistenie nádrží s hornou montážou od spoločnosti Alfa Laval v kombinácii s čistiacimi dýzami Alfa Laval PlusClean® so širokými stredovými štrbinami. Dýzy radu PlusClean zabezpečujú 100 % pokrytie povrchu nádrže pri čistení, až 80 % úsporu nákladov na vodu a čistiace médiá a nulovú kontamináciu produktu.

 

Vyššia úroveň hygieny

Na zaistenie bezpečnosti potravín a zabránenie kontaminácii produktu v nádržiach na príjem mlieka spoločnosť Beritech odporučila použiť čistiace zariadenia Alfa Laval s hornou montážou a čistiace dýzy PlusClean. Dýza PlusClean sa zameriava na ťažko dostupné miesta pod lopatkami miešadla, kde nie je možné vykonávať čistenie priamym nárazom prúdu zo zariadení na čistenie nádrží s hornou montážou, hoci dochádza k nepriamemu zmáčaniu povrchu.

„Úplné pokrytie povrchu pri čistení, merateľné úspory a nulová kontaminácia produktu. To je skutočná hodnota pre zákazníka,“ hovorí Bent Larsen, výkonný riaditeľ koncernu Beritech Group. „Naším cieľom je vždy optimalizovať procesy zákazníkov, zvýšiť produktivitu a zaistiť bezpečnosť a kvalitu potravín.“

Eliminácia rizika kontaminácie

V minulosti musela mliekareň robiť kompromisy medzi hygienickými normami a cieľmi v oblasti udržateľnosti, aby zabezpečila dostatočné pokrytie čistením, pričom používala zariadenia na čistenie nádrží, ktoré boli úplne ponorené v produkte. To znamenalo kompromisy v oblasti udržateľnosti, pretože tieto čistiace zariadenia si vyžadujú prevádzku pri vysokých prietokoch. Navyše tieto zariadenia nie je možné úplne vypustiť ani nie sú samočistiace, čo predstavuje riziko upchatia a vzniku nových ťažko dostupných plôch. Okrem toho si údržba týchto zariadení vyžaduje vstup servisného technika do nádrže.

Naproti tomu čistiace dýzy PlusClean v kombinácii s čistiacim zariadením s hornou montážou poskytujú 100 % pokrytie povrchu nádrže pri čistení. Sú skonštruované tak, aby čistili ťažko dostupné plochy, ktoré iné zariadenia na čistenie nádrží vynechávajú, a zabezpečujú, že na plochách pod lopatkami miešadla nezostávajú žiadne zvyšky ani mikróby. Na rozdiel od údržby statických striekacích gúľ a rotačných striekacích hlavíc sú dýzy PlusClean integrované do stien alebo dna nádrže a nemajú žiadne pohyblivé časti vo vnútri nádrže. Všetka údržba prebieha mimo nádrže.

 

 

Bezstarostná hygiena s overením čistenia

Na overenie hygienických podmienok procesu po čistení vykonala mliekáreň testy sterov, ktoré umožňujú overiť vyčistenie nádrží. Výsledky testov potvrdili, že na zadných stranách lopatiek miešadla sa nenachádzali žiadne znečisťujúce látky ani usadeniny biofilmu.

Rýchlejšie a precíznejšie čistenie nádrží

Dve minúty z každého hlavného cyklu CIP stačia na to, aby špeciálny, mimoriadne účinný vejárovitý prúd generovaný dýzami PlusClean odstránil všetky nečistoty zo zadnej strany lopatiek miešadla. Lopatky sa pri čistení otáčajú rýchlosťou zodpovedajúcou 40 % bežnej prevádzkovej rýchlosti, zatiaľ čo čistiace dýzy vykonávajú svoju úlohu a zasahujú plochu pod lopatkami priamym vysokoúčinným prúdom."

„Úplné pokrytie povrchu pri čistení, merateľné úspory a nulová kontaminácia produktu. To je skutočná hodnota pre zákazníka.“ Bent Larsen, výkonný riaditeľ, Beritech Group, autorizovaný servisný partner spoločnosti Alfa Laval.

Úspora vody a čistiacich médií až do 80 %

Keďže mimoriadne účinný vejárovitý prúd dokáže zasiahnuť ťažko dostupné miesta počas krátkeho časového úseku, do odpadu sa dostane len veľmi málo vody a čistiacich médií. Čistiace dýzy Alfa Laval PlusClean v porovnaní s technológiami statických striekacích gúľ a rotačných striekacích hlavíc znižujú spotrebu vody a čistiacich médií až o 80 % vďaka optimalizovanému prevádzkovému tlaku a prietoku. Tieto úspory pomáhajú mliekarni dosahovať jej ciele v oblasti udržateľnosti.

Rýchla návratnosť investície, nízke celkové náklady na vlastníctvo

Nízke investičné náklady, nízke prevádzkové náklady a nízke nároky na údržbu zabezpečujú rýchlu návratnosť investície. Systém PlusClean po viac ako 1 000 aktiváciách naďalej zaisťuje bezpečnosť procesov a produktov a zvyšuje produktivitu na výrobných linkách syra v mliekarni.

 

 

Štítky

All

Súvisiace informácie: