2022-12-13 ProductNews

Ľahšie palety: malá zmena vedie k výraznému zníženiu emisií CO2

Spoločnosť Alfa Laval každoročne po celom svete prepraví 60 000 ľahších paliet, čo vedie k výraznému poklesu emisií CO2.

Hoci inovácie týchto komponentov neustále napredujú, jeden základný prvok v týchto zásielkach sa nezmenil: drevené palety. V roku 2019 sa však dostali do centra pozornosti v rámci trvalého strategického zamerania spoločnosti na udržateľnosť.

Abbas Habib, manažér pre udržateľnosť v oblasti distribúcie a logistiky/dodávok dielov, vykonal významné zlepšenia v oblasti využívania paliet. V rámci tohto procesu si uvedomil, že jednoduchý prechod z europaliet na ľahké palety by mal dramatický vplyv na náklady a emisie.

V súčasnosti všetky globálne distribučné centrá spoločnosti Alfa Laval používajú ľahšie palety, čo viedlo k zníženiu emisií CO2 o 1 691 ton a k zníženiu nákladov na dopravu a materiál o 1,3 milióna EUR.

Tieto čísla sú pútavé a jednoznačne hovoria o potenciálnych prínosoch podrobnej analýzy všetkých aspektov firemných aktivít z hľadiska udržateľnosti.

„Ľahká paleta váži o polovicu menej ako europaleta a nenašli sme žiaden dôvod, prečo by sme museli používať ťažšie palety,“ vysvetľuje Abbas. „Nebola to požiadavka na kvalitu, nebola to požiadavka na bezpečnosť, jednoducho sme tieto palety používali odjakživa.“

Pilotný projekt, ktorý preskúmal všetky prvky prechodu na ľahké palety, dospel k záveru, že spĺňa všetky požiadavky na kvalitu a bezpečnosť, a že zákazníci a kolegovia sú spokojní. 

„Nové palety sme začali používať v roku 2020 – začali sme v distribučnom centre v Tumbe a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sme ich používanie rozšírili na ostatné pracoviská," hovorí Abbas. „Mali sme veľmi dobrú odozvu od zákazníkov aj spolupracovníkov. Je to výhra pre všetky strany.“ 

K úspechu projektu prispeli aj ďalšie iniciatívy zamerané na výmenu plastového obalového materiálu za papierový, výmenu škatúľ za obálky na náhradné diely a používanie kartónových rámov na palety namiesto drevených. Abbas si teraz želá, aby sa aj ostatné zložky organizácie pozreli na svoje procesy optikou udržateľnosti. 

„Zmena nie je jednoduchá, ale keď vidíte tieto čísla, je významná. Keď sa udržateľnosť dostane do popredia vášho myslenia, vidíte výhody pre ľudí a planétu, a to motivuje každého v našej organizácii konať,“ hovorí a dodáva, že množstvo malých iniciatív môže mať veľký vplyv na celkový stav.  

„Nevyžiadalo si to vysoké investície do zmeny procesov ani zvýšené pracovné zaťaženie,“ uvádza Abbas. „Išlo len o zmenu myslenia. Keď ľudia vidia, čo sa dá dosiahnuť, začnú sa automaticky pýtať, prečo robíme to, čo robíme a začnú prichádzať nové nápady: ďalším krokom bude, ako môžeme zabezpečiť, aby zákazníci tieto palety opätovne používali. Nezastavíme sa pri jednom dobrom nápade. Neustále sa snažíme zvyšovať udržateľnosť a znižovať emisie uhlíka.“ 

Spoločnosť Alfa Laval si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu. K splneniu tohto cieľa prispejú mnohé iniciatívy súvisiace s oblasťami 1, 2 a 3.  

Štítky

All
lighter pallets 640x360

        

 

 

Vďaka prechodu na ľahšie palety dosahujú jednotlivé distribučné centrá tieto ročné úspory: 

Emission savings.png

Celková úspora emisií: 1 365 ton CO2 

  • Tumba: 200 ton CO2  
  • Kolding: 377 ton CO2 
  • Lund: 448 ton CO2  
  • Kchun-šan: 300 ton CO2  

Súvisiace informácie: